Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eesti ENIC/NARIC keskusel ilmus raamatu "Higher Education in Estonia" neljas täiendatud trükk

Trükise eesmärk on anda informatsiooni Eesti kõrgharidussüsteemi ja kõrgkoolide kohta ennekõike kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise asutustele, olgu nendeks akadeemilise tunnustamise koostöövõrkude keskused, kõrgkoolid või tööandjad välisriikides. Informatsioon on vajalik Eesti kvalifikatsioonidest arusaamiseks ja nende õigeks ning õiglaseks tunnustamiseks välisriikides.

Võttes arvesse, et välisriigi kvalifikatsioonide hindajad ja tunnustamise pädevad asutused puutuvad kokku ka varasemates süsteemides välja antud kvalifikatsioonidega, on käesolevas raamatus kirjeldatud mitte ainult kehtivat kõrgharidussüsteemi ja selles antavaid kvalifikatsioone, vaid ka varasemate süsteemide kvalifikatsioone alates nõukogude perioodist.

Viimased uudised