Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eesti investeerib IKT projektidesse 4,8 miljonit eurot toetusi

28. septembril avab Sihtasutus Archimedes taotlusvooru Eesti teadus- ja arendusasutustele, et võimaldada neil rahastada IKT alaseid alus- ja rakendusuuringuid.

Täpsemalt saab avatud vooru kaudu rahastada toetavaid uuringuid lootustandvates valdkondades, nagu näiteks kasutajarakendused või näiteks keeletehnoloogia-alased kasutajaliidesed. Oodatud on projektid, mis uurivad IKT rakendamist näiteks hariduses või tervishoius. Teise olulise suunana toetab avanev voor uuringuid, mis tugevdavad Eesti teadusasutuste ja ettevõtete rahvusvahelist koostööd IKT valdkonnas.

Taotlusvooru eesmärgid toetavad Eesti riiklikus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia programmi eesmärke, IT Akadeemia eesmärke ja IKTP rakendusprogrammi tegevusi.

Kõik huvilised saavad osaleda avatud vooru infopäevadel, mis toimuvad 4. oktoobril Tallinnas ja 5. oktoobril Tartus.
Taotluste vastuvõtmine lõpeb 16. novembril 2012. IKT alameetme kaudu jaotatakse projektidele 4,8 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusraha.

Lisamaterjali nii taotlemise kui ka infopäevade kohta leiad siit.

Täiendav infromatsioon: Mariann Saaliste, 730 0507

Viimased uudised