Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eesti keele õpe tähistab Ungaris suurt sünnipäeva!

Eesti sajandal juubeliaastal toimuvad erinevates paikades üle maailma Eestiga seotud sündmused, nii ka Ungaris. 27. novembril 2018 tähistati Budapesti Loránd Eötvösi Ülikoolis eesti keele õpetamise 80. aastapäeva.

Eesti keele ja kultuuripärandi säilitamise ja arendamise perspektiivis on oluline neid ka teistele rahvastele tutvustada. Ungaris on ülikooli soome-ugri õppetool juba 146-aastane ning teiste sugulaskeelte hulgas on alati tähtsaks peetud eesti keele õpetamist. Aastatel 1938-1940 töötas sealses ülikoolis eesti keeleteadlane Felix Oinas, edaspidi jätkasid eesti keele õpetamist ungari õppejõud, kuni 1960.aastatel tuli ülikooli tööle eesti lingvist Mai Kiisk-Bereczki. Tema abikaasa, soome-ugri keelte professor Gábor Bereczki, tõlkis ungari keelde hulganisti eesti kirjandust.

Aastal 1994 asutati ülikoolis eesti lektoraat ja sellest ajast on seal tööl olnud eesti keele lektorid – Piret Toomet, Anu Kippasto, Lea Kreinin, Reet Klettenberg ja praegune lektor Leila Kimmel. 1990. aastate lõpul loodi ülikooli õppekavva eesti keele eriala, mis hõlmab erinevaid ajaoo-, kultuuri-, etnograafia- ja keelekursusi. Käesoleva aasta augustis liitus Budapesti ELTE ülikool Eesti riigi poolt ellu kutsutud eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe (EKKAV) tegevustega, mida koordineerib sihtasutus Archimedes. Budapesti Loránd Eötvösi Ülikool on Ungaris ainuke ülikool, kus on võimalik õppida eesti keelt erialana nii bakalaureuse- kui ka magistri- ja doktoriõppes. Eesti keele eriala aitab kaasa eesti kultuuri omanäolisuse säilitamisele, riikidevahelisele koostööle ning kultuurisidemete arendamisele.

Eesti keele õpetamise 80. aastapäeva tähistamine on õppetooli suurim ettevõtmine sel sügissemestril, selle korraldamist on toetanud ülikool, Ungari-Eesti selts ja Budapesti Eesti saatkond. Ürituse raames tutvuti eesti keele ja kultuuri õpetamise teemaga: eesti keele välisõppe programmi tutvustas Katrin Maiste Tallinna Eesti Instituudist, varasematest lektoritest pidasid ettekande Anu Kippasto ja Lea Kreinin ning ülikooliaegu meenutas Budapesti Eesti Instituudi juhataja Móni Segesdi, kes oli õppetooli esimene eesti keele erialal lõpetanud üliõpilane. Ettekannetega eesti keele õppimisvõimalustest ülikoolis esinesid soome-ugri õppetooli vanemteadur András Bereczki, dotsent Petér Pomozi ja eesti keele lektor Leila Kimmel. Márta Csepregi andis ülevaate Ungari-Eesti Seltsi tegevusest. Ülikooli soome-ugri õppetoolis sai ürituse ajal vaadata Kai Tiisläri, varasema Debreceni ülikooli eesti keele lektori Eesti loodusfotode näitust ning kohtuda ka autoriga. Lisaks olid kavas Eestit ja eesti rahvakultuuri tutvustav filmiprogramm, regilaulu harjutamine, keelemängud ning lühikesed keeleõppetunnid. Programmi lõpetas ansambel Wööt eesti rahvalauludega. Ürituse eesmärgiks on tutvustada ülikooli laiemale publikule Eestimaad, selle keelt ja kultuuri ning korraldada varem eesti keelt õpetanud õppejõududele, lektoritele ning eesti erialal õppinud üliõpilastele pidulik kokkusaamine.

Budapesti Loránd Eötvösi Ülikoolis on eesti keele õpetamisele pühendatud 80 aasta sees kõigi eesti eriala õppejõudude, lektorite ning üliõpilaste tööd ja tegemised, rõõmud ja mured, peamiselt aga sihikindel töö eesti keele ja kultuuri heaks. Soome-ugri õppetool võib olla uhke selle üle, et on ülikooli õppekavva loonud eesti keele eriala ning on suutnud seda hoida juba üle kahekümne aasta. Ungaris kõlab eesti keel!

Fotol esireas: Eesti Instituudi juhataja Katrin Maiste, Anu Kippasto, Eesti suursaadik Ungaris Kristi Karelsohn, Tõnu Seilenthal, Budapesti Eesti Instituudi juhataja Móni Segesdi, András Bereczki
tagareas: Péter Pomozi, eesti lektor Leila Kimmel, Kai Tiislär, Lea Kreinin ja Debreceni Ülikooli eesti lektor Silvia Sokk

Viimased uudised