Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur

1. augustil 2020 liikusid EKKA teenused Haridus- ja Noorteametisse (HARNO).

Haridus- ja Noorteamet on SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ning Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) teenuste põhjal loodud ühtne valitsusasutus, mille ülesandeks on Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika elluviimine. Rohkem infot uue ameti kohta ning kontaktid leiad harno.ee.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on juhtiv kompetentsikeskus Eestis õppeasutuste välishindamise alal. Välishindamine annab tagasisidet kõrgkooli või kutseõppeasutuse juhtimise, toimimise ning arendustegevuste kohta. Eksperdid hindavad õppe kvaliteeti ka siis, kui kõrgkool taotleb esmakordselt kõrgharidusõppe läbiviimise luba.

EKKA missioon on edendada kvaliteeti hariduse valdkonnas ning suurendada seeläbi Eesti ühiskonna konkurentsivõimet.

EKKA põhitegevused:

  • Kõrgkoolide institutsionaalne akrediteerimine ja õppkavagruppide kvaliteedi hindamine
  • Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine
  • Ekspertiisi teostamine õppe läbiviimise õiguse andmisel
  • Hindamistulemuste analüüs ning parendusettepanekute esitamine õppeasutustele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile
  • Avalikkuse teavitamine hindamise tulemustest
  • Hindamisekspertide koolitamine
  • Õppeasutuste nõustamine ja koolitamine
  • Osalemine õppeasutuste välishindamisega seonduvates rahvusvahelistes võrgustikes