Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on juhtiv kompetentsikeskus Eestis õppeasutuste välishindamise alal. Välishindamine annab tagasisidet kõrgkooli või kutseõppeasutuse juhtimise, toimimise ning arendustegevuste kohta. Eksperdid hindavad õppe kvaliteeti ka siis, kui kõrgkool taotleb esmakordselt kõrgharidusõppe läbiviimise luba.

 

EKKA missioon on edendada kvaliteeti hariduse valdkonnas ning suurendada seeläbi Eesti ühiskonna konkurentsivõimet.

EKKA põhitegevused:

 

Kõrgkoolide institutsionaalne akrediteerimine ja õppkavagruppide kvaliteedi hindamine

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine

Ekspertiisi teostamine õppe läbiviimise õiguse andmisel

Hindamistulemuste analüüs ning parendusettepanekute esitamine õppeasutustele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile

Avalikkuse teavitamine hindamise tulemustest

Hindamisekspertide koolitamine

Õppeasutuste nõustamine ja koolitamine

Osalemine õppeasutuste välishindamisega seonduvates rahvusvahelistes võrgustikes