Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eesti kõrgharidus on nüüd Aasias nähtavam

Aasia riigid on Eesti kõrghariduse jaoks üks olulisemaid sihtgruppe, seda nii teadlasvahetuses kui välisüliõpilaste värbamisel.

Piirkonna võtmerolli nähakse Indial ja Hiinal, kust pärit välisüliõpilaste arv on viimastel aastatel stabiilselt kasvanud – 2015. aasta seisuga õpib Eestis 122 välisüliõpilast Indiast ja 107 üliõpilast Hiinast. Samuti kasvavad mujalt Aasiast pärit välisüliõpilaste arvud. Eesti kõrgkoolid on Aasias teinud aastaid suurepärast tööd kõrghariduse turundamises, keskendudes valdavalt Hiinale ja Indiale, kuid samuti on osaletud erinevatel Euroopa Liidu poolt korraldatud haridusalastel turundusüritustel ka Vietnamis ning 2016. aastal Malaisias.

Eesti kõrghariduse tutvustamisele aitab kaasa Aasia akadeemilise tunnustamise infokeskuste koduleht Asian National Information Centres Coordinating Website (ANICCW), kus kaheksa Euroopa riigi seas on esindatud ka Eesti. Kõrgharidusteabe kättesaadavaks tegemine võrgustiku leheküljel äratab huvi õpingute jätkamiseks Eestis ning muudab Eesti kõrghariduse Aasiast pärit tudengikanditaatidele nähtavamaks ja usaldusväärsemaks.

ANICCW valmis 2015. aastal ning sealt leiab informatsiooni Aasia ja Vaikse ookeani regiooni riikide kõrgharidussüsteemide ja tunnustamise kohta. Lehekülg aitab kaasa tunnustamise alase teabe edastamisele, sisaldades viiteid tunnustamise põhimõtetele, koostöövormidele ning reguleerivatele rahvusvahelistele õigusaktidele. Lisaks Eestile on Euroopa riikidest leheküljel esindatud Küpros, Austria, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Läti ja Holland.

Viimased uudised