Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur pälvis Euroopa Kvaliteediagentuuride Assotsiatsiooni tunnustuse

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) läbis edukalt Euroopa Kvaliteediagentuuride Assotsiatsiooni (ENQA) hindamise. See on ühelt poolt nii rahvusvaheline tunnustus Eesti agentuurile ja Eesti kõrghariduse kvaliteedi tagamise süsteemile kui ka kinnitus selle kohta, et Eesti kõrghariduse kvaliteedi välishindamine toimub vastavuses Euroopas kokkulepitud põhimõtetele.

Euroopa Kvaliteediagentuuride Assotsiatsiooni poolt kokkukutsutud rahvusvaheline komisjon, kuhu kuulusid Iirimaa, Prantsusmaa, Leedu, Soome ja Eesti eksperdid, külastas Eestit möödunud aasta detsembris ning koostas seejärel raporti Eesti agentuuri vastavuse kohta Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedi kindlustamise standarditele ja suunistele.

Komisjoni hinnangul vastab Eesti agentuur kõikidele nimetatud standarditele. Agentuuri tugevate külgedena toob ENQA komisjon välja tõhusat sisemist kvaliteedijuhtimise süsteemi ning koostööd kõrgkoolide, tööandjate ja üliõpilaskonnaga nii regulatsioonide väljatöötamisel kui ka kõrgkoolide hindamisel.  Raporti kohaselt tuleks EKKA-l edaspidi rohkem tähelepanu pöörata hindamistulemuste sihtrühmapärasele esitusele, avaldada kõrgkoolide eneseanalüüsiaruanded ning hindamisaruanded nii eesti kui inglise keeles ning avalikustada kutseõppe akrediteerimise puudutavad materjalid ka EKKA ingliskeelsel kodulehel. Muuhulgas juhtis komisjon tähelepanu sellele, et kvaliteedi hindamise tulemused peaksid olema kättesaadavad ka hinnatavate kõrgkoolide kodulehtedel.

Kõik Euroopa kõrgharidusruumis tegutsevad kvaliteediagentuurid, kes soovivad kuuluda Euroopa kõrghariduse kvaliteediagentuuride registrisse, peavad läbima ENQA hindamise iga 5 aasta järel. Registrisse kuuluvatelt agentuuridelt võivad kvaliteedi hindamist tellida ka teiste riikide kõrgkoolid.

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur on loodud 2009. aastal. Sihtasutuse Archimedes büroona viib agentuur läbi Eesti kõrgkoolide institutsionaalset akrediteerimist ja õppekavagruppide kvaliteedihindamist ning kutseõppe akrediteerimist.

ENQA komisjoni hindamisaruanne

Täpsem info:
Heli Mattisen
SA Archimedes
Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhataja
tel. 5178197
e-post: heli.mattisen@archimedes.ee

Teate edastas:
Liia Tüür
SA Archimedes
Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri infojuht
e-post: liia.tuur@archimedes.ee

 

Viimased uudised