Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu 16.juuni istungi otsused

16. juunil 2011 toimunud Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu istungil oli arutlusel 24 üleminekuhindamise otsuse projekti. 11 juhtumil otsustas hindamisnõukogu teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku tähtajatu, 9 juhtumil tähtajalise (3 a) õppe läbiviimise õiguse andmiseks. 4 juhtumil otsustas nõukogu teha ministrile ettepaneku mitte anda õppe läbiviimise õigust.

Hindamisnõukogu 16.06 istungi protokolliga on võimalik tutvuda siin.

Alates 21. juunist on EKKA Üleminekuhindamise andmebaasist kättesaadavad ka nõukogu otsuste aluseks olnud hindamiskomisjonide osahinnangud.

Viimased üleminekuhindamise otsused võtab hindamisnõukogu vastu 7. oktoobril 2011. Enne suve – 22. juunil – koguneb nõukogu siiski veelkord, et võtta otsused vastu kõikidel nendel juhtumitel, kus komisjonide töö on lõpule jõudnud.

Üleminekuhindamine on üleminek õppe läbiviimise õiguse – nn uue põlvkonna koolituslubade andmise süsteemile, kus õigus õpet läbi viia annab õiguse väljastada riiklikult tunnustatud diplom. Õppe läbiviimise õigus võib olla tähtajatu või tähtajaline (kuni kolm aastat) ning selle annab EV valitsus. EKKA hindamisnõukogu otsus on ettepanek haridus- ja teadusministrile.

Tähtajatu õppe läbiviimise õigus annab tähtajatult riikliku tunnustuse kõikidele selle kõrgkooli õppekavadele (nii olemasolevatele kui alles loodavatele), mis antud õppekavagruppi kuuluvad. Tähtajaline õigus annab samuti riikliku tunnustuse kõikidele õppekavagruppi kuuluvatele õppekavadele (nii olemasolevatele kui alles loodavatele), kuid tähtaja möödudes (reeglina 3 a) peab kõrgkool uuesti hindamise läbima.

Alates 1. jaanuarist 2012 on Eesti võimalik õppida ainult nendel õppekavadel, millel on riiklik tunnustus: kõrgkoolil peab olema vastavas õppekavagrupis tähtajatu või tähtajaline õppe läbiviimise õigus.


Lisainfo:

Heli Mattisen
tel 6400453

Viimased uudised