Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eesti teadus sai 7. raamprogrammist selle esimesel aastal 280 miljonit krooni

SIHTASUTUS ARCHIMEDES
Pressiteade
27. märts 2008

2007. aastal alanud seitsmeaastase EL 7. raamprogrammi esimene aasta on eestlastele olnud edukas. Eestisse on toodud 17,9 miljonit eurot (280 miljonit krooni), mis on suuruselt enam-vähem sama Eesti riigi poolt rahastatava uurimisrühmade sihtfinantseerimise 2007. aasta eelarvega (300 miljonit krooni).

Märkimisväärne on Eesti 22,5%-ne edukus (saadud ja taotletud projektide suhe) projektitaotlustes. See on kõrgem nii Euroopa Liidu liikmesriikide keskmisest (21,45%) kui ka nn vanade liikmesmaade keskmisest (21,9%).

7. raamprogrammi puhul on tegemist hetkel maailma mahukaima rahvusvahelist teaduskoostööd toetava programmiga. Perioodil 2007-2013 on kavas teadusele eraldada 50,5 miljardit eurot (790 miljardit krooni).

Eestis on raamprogrammi kontaktorganisatsiooniks Sihtasutus Archimedes.

Lisainfo: Ülle Must, 7. raamprogrammi riiklik koordinaator, tel 730 0324, e-post: ylle@archimedes.ee

Margit Lehis
Sihtasutuse Archimedes Teaduskoostöö keskuse infojuht
Tel 730 0335

Viimased uudised