Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eesti Teaduse Populariseerimise Auhind 2006

Pressiteade

Eesti Teaduste Akadeemia, Sihtasutus Archimedes ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja konkursi Eesti Teaduse Populariseerimise Auhind 2006. Konkurss toimub esmakordselt.

Konkursil osalemiseks avalduste esitamise tähtaeg on 7. aprill. Auhinnafond 2006. aastal on 80 000 krooni. Välja antakse kuni 3 preemiat, millest 1. preemia on 40 000 EEK.

Auhinna eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist ning avaldada tunnustust silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on olnud edukad teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ning laiemale avalikkusele mõistetavamaks muutmisel või on edukalt äratanud noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu.

Kandideerida võivad tegevteadlased või teaduskollektiivid, trükiväljaannete esindajad; audio-visuaalse meedia ja elektrooniliste kanalite esindajad; innovatiivsete meetodite kasutajad ja teised üksikisikud või kollektiivid, kes on tegelenud teaduse populariseerimisega.

Konkureerida võivad:
– ühekordsed tegevused ja tegevuste sarjad,
– originaaltrükised,
– artiklid või artiklite sarjad,
– telesaated või -sarjad,
– audio-visuaalsed sarjad ja materjalid.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada elektrooniliselt aadressil auhind@archimedes.ee järgmised materjalid:
– tegevuse/toote/trükise ja selle mõju kirjeldus eesti keeles (kuni 2 A4 lk),
– lühike tegevuse ja selle mõju kirjeldus inglise keeles (kuni 300 tähemärki),
– kandidaadi või kollektiivi juhi CV koos korrektsete kontaktandmetega (telefon, e-mail, postiaadress, pangarekvisiidid)
Paberkandjal tuleb esitada 2 allkirjastatud soovituskirja (a’ kuni 1 A4 lk). Vajadusel esitada ka lisamaterjalid (trükis, videomaterjal vms).

Esimese preemia pälvinud üksikisik või kollektiiv esitatakse kandidaadina Euroopa Liidu Descartes’i kommunikatsioonipreemia sobivasse kategooriasse. Descartes’i kommunikatsioonipreemiat antakse välja alates 2004. aastast ning seda korraldatakse eesmärgiga tunnustada neid, kes on teinud teaduse Euroopa avalikkusele huvitavaks ja mõistetavaks. Eelmise aasta Descartes’i preemia võitnute hulgas olid näiteks Bill Bryson raamatuga “A Short History of Nearly Everything” ja Michael Seifert Tübingeni Ülikoolist “Laste Ülikooli” loengusarja eest.

Täiendav informatsioon Eesti Teaduse Populariseerimise Auhinna kohta on kättesaadav aadressil http://www.archimedes.ee/etpa.htm

Lisateave:
Terje Tuisk
terje@archimedes.ee
Tel: 730 0331
GSM: 511 0356

Liina Raju
SA Archimedes pressiesindaja
Tel: 730 0331
GSM: 53 499 250

Viimased uudised