Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

"Eesti Teaduse Populariseerimise Auhind 2010" kandidaate saab esitada alates 15. augustist

EESTI TEADUSE POPULARISEERIMISE AUHIND 2010

Kandidaatide esitamise tähtaeg 15. september 2010
Eesti teaduse populariseerimise auhinnakonkursile saab kandidaate esitada alates 15. augustist, tulemused selguvad oktoobris.

Auhinna eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist, ergutada teadustegevust avalikkusele tutvustavaid tegevusi ning avaldada tunnusust sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on:
• olnud edukad teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ja/või
• edukalt äratanud noortes huvi teaduse ning teadlase ja inseneri elukutsete vastu.

Kandidaatideks võivad olla kõik Eestis teadust populariseerinud:
• tegevteadlased või teaduskollektiivid,
• trükiväljaannete esindajad,
• audio-visuaalse meedia ja elektrooniliste kanalite esindajad,
• innovatiivsete meetodite kasutajad,
• teised üksikisikud või kollektiivid.

Konkursile saab kandidaate esitada järgmistes kategooriates:

1. Elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest
2. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil
3. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, raamatud vms)
4. Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel
5. Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja vms
6. Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel

Auhinnafond – 235 000 krooni

Konkursi tingimused ja nõuded esitatavatele dokumentidele on veebis aadressil http://www.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=70

Konkurss toimub Haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Teaduste Akadeemia ning sihtasutuse Archimedes koostöös.

Lisainfo:
Margit Lehis
margit.lehis@archimedes.ee
Sihtasutus Archimedes
Tel 730 0335
www.archimedes.ee/teadpop

Viimased uudised