Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

LEIA KOOSTÖÖPARTNER: Eestisse tuleb 70 hariduseksperti arutama infotehnoloogia ja digioskuste teemal

Sihtasutus Archimedes korraldab septembrikuus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning digipädevuste teemalise kontaktseminari „Enhancing Digital Competences in Education and Training“.

Kontaktseminar

17.-20.septembrini Tallinnas toimuvale kontaktseminarile on tulemas pea 70 õpetajat, koolitajat ja haridusspetsialisti üle Euroopa, keda kõiki seob huvi IKT ja digioskuste teemade vastu. Seminar korraldatakse Erasmus+ programmi koostööprojektide partnerite leidmiseks.

Ootame seminarile osalejad erinevatest haridusvaldkonna asutustest kui ka näiteks kohalikest omavalitsustest, ettevõtetest, kultuuri- ja noortetööga tegelevatest organisatsioonidest.

28. aprillini ootame nende Eesti haridusasutuste ja organisatsioonide taotlusi, kel plaan osaleda Erasmus+ rahvusvahelises koostöös.

Täpsemat infot taotlemise kohta leiad meie kodulehelt.

Kontaktseminar annab lisaks digipädevuste mõistete tutvustamisele veel võimaluse saada teada viimastest arengutest ja väljakutsetest hariduse ja tehnoloogia vallas, tutvuda kolleegidega eri riikidest ning töötada ühiste projektiideede kallal. Eesmärgiks on alustada Erasmus+ strateegilise koostöö projektide ettevalmistamisega 2018. aasta taotlusvooruks.

Lisaks on seminari oluline eesmärk toetada koostööd ja uute ideede sündi eri valdkondade ja asutuste vahel, rikastades sel moel hariduselu uute vajalike algatustega kasutades nutikaid IKT lahendusi.

„Riigiti on täiesti erinevad arusaamad sellest, mis asi digipädevus üldse on,“ kirjeldab eelmisel aastal IKT teemalisel kontaktseminaril osalenud TLÜ digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Mart Laanpere.

„Osade jaoks on see siiani klassikaline informaatikaõpetus, mis meil toimus 80ndatel – programmeerimine, algoritmid, andmestruktuurid. Teiste jaoks on see jällegi pedagoogikavaldkonda kuuluv oskus ehk orkestreerimise või õppija poolt vaadatuna teadmiste loomise ja jagamise oskus. Kolmandate jaoks on digipädevus aga teadmine, mis su arvuti kapoti all on ja oskus MS Office’it hästi kasutada.”

Loe Mart Laanperega tehtud intervjuud.

Eelmisel seminaril sündis 14 ideed

2016. aasta septembris Tallinnas toimunud kontaktseminari tulemusena sündis 14 erinevat rahvusvahelist projektiideed, mille kallal töötati edasi kuni kevadise Erasmus+ taotlustähtajani.   

„Kontaktseminaril sõlmitud koostöö on kindlasti oluliselt viljakandvam, kui interneti teel leitud partneritega. Seminaril tekib vahetu isiklik kontakt, mille abil on kergem tõhusalt toimivat meeskonda luua. Mul on kahel korral õnnestunud ka interneti teel toimiv meeskond leida, kuid see on alati riski peale minek. Seminaril leitud “sõbrad” tekitavad turvatunde ning koostöö laabub sujuvamalt,“ meenutab Uuemõisa Lasteaed-Algkooli huvijuht Triin Ollema.

Ollema osales  eelmisel kontaktseminaril ning esitas tulemusena edukalt Erasmus+ strateegilise koostöö projekti.

„Otsustasime projekti koordineerima asuda kuna meil on juba kolme rahvusvahelise projekti kogemus, sealhulgas partnerina Erasmus+ KA2 projektis. Leidsime, et oleme valmis uueks väljakutseks koordineerimise näol ning juba projektikirjutamise faasis oleme suutnud luua hästi toimiva meeskonna. Arvame, et meie jaoks on koordineerimise võlu just enese proovile panek suurema vastutusega rollis.“

Erasmus+ Cross-sectoral Contact Seminar

erasmusplus-768x192

Viimased uudised