Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

EKKA korraldab 17. detsembril täienduskoolitusasutustele õppekava koostamise koolituse

2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi, mille raames pakume täienduskoolitusasutustele kvaliteedi edendamise alaseid koolitusi. Kuna koolitusi ja ühisarutelusid oleme projekti raames planeerimas mitmeid, siis oleme koondanud need tegevused täienduskoolituse kvaliteediklubi nime alla.

Meil on hea meel teid kutsuda esimesele täienduskoolituse kvaliteediklubi üritusele, milleks on koolitus

 

Õppimist toetava ja sidusa õppekava loomine”

Tallinnas 17.12.2018 algusega kell 10.00.

 

Koolitusele ootame kõiki täienduskoolitusasutuse juhte, koolitusjuhte ja koolitajaid, kelle töö on seotud täienduskoolituse õppekavade koostamisega ja kes soovivad täiendada oma oskusi õppimist toetava ja sidusa õppekava loomisel.

 

Teemad:

  • Milleks on vaja õppekava? Õppimis- vs. õpetamiskeskne õppekava: mõju täienduskoolituse kvaliteedile;
  • Täiskasvanu õpihuvi suurendava ja sidusa õppekava loomise põhimõtted;
  • Õppekava komponentide sõnastamine ja seeläbi sidususe tagamine;
  • Õppekava atraktiivsuse ja informatiivsuse tasakaal.

 

Õpiväljundid: koolituse läbinu:

  • koostab sidusa, õppimist toetava õppekava;
  • sõnastab õpitu põhjal uued eesmärgid õppijakesksete ja õpihuvi suurendavate õppekavade loomiseks.

 

Meetodid: praktilised õppijat kaasavad meetodid nagu lühicoaching, sokraatiline küsitlemine, MI (motivational interviewing), grupianalüüsid.

 

Koolitaja: Marju Koor on koolitaja ja täienduskoolituse ekspert, psühholoog, suhtlemis- ja motivatsioonitreener. Marju omab täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaset. 2011. aastast on Marju Koor Jako Koolitus juht ja koolitaja. Marju on täiendanud ennast mitmetel psühholoogia- ja andragoogika-alastel täienduskoolitustel ning välja töötanud rea täiskasvanutele suunatud õppekavasid. Meetoditena eelistab Marju kasutada juhtumipõhiseid analüüse, arutelusid ning  praktilisi näiteid, mille põhjal saavad osalejad teadmisi kohe praktikas rakendada.


Koolituse maht
: 7 akadeemilist tundi. Koolituspäeva planeeritud lõpp kell 16.15.

 

Täienduskoolituse kvaliteediklubi tegevustes osalemine on vabatahtlik ja koolitused on osalejatele tasuta. Registreeru koolitusele SIIN

Koolituskoha täpsustame registreerumise kinnitamisega. Kui koolitusele registreerub rohkem osalejaid kui koolitusruum seda võimaldab, siis eelistatud on need registreerunud, kelle täienduskoolitusasutused osalevad EKKA 2018.aasta uuringus.

Lisainformatsioon: Evelin Kattai, hindamiskoordinaator, evelin.kattai@archimedes.ee, tel 5512888.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Haridus-ja Teadusministeeriumi rahastatava programmi 2014-2020.1.06.002.02.15-0003 „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ tegevuse 6.5 „Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi arendamine“ vahenditest.

Viimased uudised