Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

EKKA Kutsehariduse Hindamisnõukogu võttis vastu esimesed hindamisotsused

10. juunil toimunud Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) Kutsehariduse Hindamisnõukogu istungil olid arutlusel kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise pilootvooru esimesed 18 otsuseprojekti, neist 11 majutamise ja toitlustamise õppekavarühmas ning 7 ehitus ja tsiviilrajatiste õppekavarühmas.

Hindamisnõukogu kaalus põhjalikult õppekavarühma aruande ja hindamiskomisjoni aruande alusel hindamiskomisjoni üldhinnanguid hetke- ja arenguvaatele ning akrediteerimisettepanekut.

Hindamisnõukogu otsustas anda täisakrediteeringu 6 aastaks kokku 8 juhul: 6 majutamise ja toitlustamise õppekavarühmas ning 2 ehitus ja tsiviilrajatiste õppekavarühmas. 6 juhul otsustati anda tingimisi akrediteering 3 aastaks (majutamise ja toitlustamise õppekavarühmas 3, ehitus ja tsiviilrajatiste õppekavarühmas 3).

4 juhul otsustati saata hindamiskomisjoni aruanne komisjonile tagasi täiendavaks läbivaatamiseks ja täpsustamiseks. Hindamisnõukogu võtab need otsused vastu hiljemalt augustis.

  • Kutsehariduse Hindamisnõukogu 10.06. istungi protokolliga on võimalik tutvuda siin.
  • Kutsehariduse hindamisnõukogu koosseisu ja töökorraldusega on võimalik tutvuda siin.

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur on alates 2010. aasta septembrist ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ elluviija partneriks kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise kavandamisel ja rakendamisel. 2011. aastal viib EKKA läbi õppekavarühmade akrediteerimise pilootvooru, mille raames hinnatakse majutamise ja toitlustamise ning ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühmi kokku 25 kutseõpet pakkuvas õppeasutuses. Pärast pilootvooru läbiviimist ja tulemuste analüüsi toimub akrediteerimine kõikides õppekavarühmades.

Lisainfo:
Marge Kroonmäe
640 0456
marge.kroonmae@archimedes.ee

Viimased uudised