Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

EKKA osaleb Euroopa kõrghariduse hindamistulemuste andmebaasis DEQAR

EKKA kuulub alates 2013. aastast Euroopa Kõrghariduse Kvaliteediagentuuride Registrisse – EQAR. EQAR on register, kuhu on koondunud Euroopa kõrgharidusruumis tegutsevad ja oma tegevuses Euroopa Kõrgharidusruumi Kvaliteedikindlustuse Standarditest ja Suunistest ehk EKKSSist lähtuvad kvaliteediagentuurid.

2018. aastast on EQAR käivitanud oma liikmesagentuuride hindamistulemuste andmebaasi DEQAR http://www.deqar.eu/, kuhu projektis osalevad agentuurid, EKKA nende seas, sisestavad oma hindamistulemusi.

Hetkel on hindamistulemuste andmebaas küll juba kasutatav, aga kuna agentuurid alles lisavad oma tulemusi süsteemi, võib info olla ebatäielik. EKKA hindamistulemused on andmebaasist juba leitavad. 

DEQARit kaasrahastatakse Euroopa Liidu Erasmus+ raamprogrammist. Oma tulemusi on DEQARisse lubanud lisada 17 kvaliteediagentuuri, loodetavasti nende read täienevad. Partneritena on projekti kaasatud ka rida katus- ja esindusorganisatsioone (ENQA, ESU, EUA, EURASHE, Education International).

Viimased uudised