Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Elukestva õppe programmis kirjutatakse praktikalugusid

Iga ameti või eriala omandamisel käivad teoreetiline koolipinginühkimine ja töö praktiline harjutamine ikka käsikäes. Enamik inimesi, kellel mingi kooli lõputunnistus ette näidata on, mäletavad kõhedustunnet esimesel praktikapäeval mõnes Eesti asutuses, kui tuli esimest korda reaalselt hakata tegema seda tööd, mida seni ainult teoorias õpitud. Elukestva õppe programmi toel on Eestis aga tänaseks juba hulk inimesi saanud hakkama märkimisväärse saavutusega ja läbinud oma erialase praktika välismaal, võõras keele ja kultuurikeskkonnas.
Et välispraktika muutis ja rikastas neid nii tööalaselt kui ennekõike inimestena, seda tunnistab tagasisides enamik praktikante. Meie soovime, et võimalikult palju inimesi sellest teada saaks ja tahaks minna välismaale praktikale.

Et tutvustada ja propageerida välispraktika võimalust, oleme kõikides elukestva õppe programmi allprogrammides välja kuulutanud PRAKTIKALUGUDE konkursid.

Comeniuse programm toetab õpetajakoolituse õppekaval õppivate üliõpilaste koolipraktikat. 3 kuni 10 kuu jooksul õpivad praktikandid tundma sihtriigi haridussüsteemi, kooli igapäevaelu ja osalevad abiõpetajatena õpetamise protsessis. Praktikandid tutvustavad Eesti saadikutena oma kodumaad ja emakeelt. Tänaseks on Comeniusega praktikal käinud 61 tudengit, kellest paljud on praegu Eesti koolide särasilmsed õpetajad. Kutsumegi endisi ja praegusi Comeniuse praktikante jutustama oma lugu ja osalema praktikalugude konkursil. Vaata tingimusi kodulehelt.

Leonardo da Vinci programm toetab kutsekoolide õpilaste ja tööd otsivate või töötavate inimeste praktikaid programmis osalevates riikides. Leonardo programmiga on Eestist välispraktikal käinud juba ligi 3000 inimest. Ootame konkursil kaasalöömist nii äsjastelt praktikantidelt kui ka kõigilt varasematel aastatel välispraktikal käinud inimestelt. Vaata edasi konkursi “Leonardoga Euroopasse ja tagasi” tingimusi.

Erasmus programmiga saavad kõik (nimetatud programmiga) liitunud Eesti kõrgkoolide üliõpilased minna erialasele praktikale Euroopa Liidu liikmesriikidesse, programmiga liitunud Euroopa riikidesse (Island, Norra, Liechtenstein) ning kandidaatriiki Türki. Vastavat võimalust kasutab igal aastal üha enam üliõpilasi. Erasmus programmi parim praktikalugu on essee- ja fotokonkursi raames juba välja valitud, autori nimi avaldatakse detsembris. Vaata essee- ja fotokonkursi tulemusi.

Grundtvig programm võimaldab täiskasvanuharidust pakkuvates asutustes töötavatel koolitajatel/koolituse korraldajatel (ja tulevastel täiskasvanukoolitusega seotud isikutel) assisteerida või praktiseerida mõnes teises Euroopa sarnase tegevusega asutuses. Täiskasvanukoolitaja praktikat toetatakse programmist 2009. aastast alates. Vaata lähemalt kodulehelt.

Comeniuse, Leonardo da Vinci, Erasmuse ja Gruntvigi parimate praktikalugude autoritele antakse auhinnad üle detsmbris toimuval Hariduskoostöö keskuse pidulikul tunnustamisüritusel.

Viimased uudised