Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

EMP/Balti teaduskoostööprogrammi taotlusvoor on avatud!

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Sihtasutusega Archimedes kuulutab EMP/Balti teaduskoostööprogrammi raames välja taotlusvooru kõrgkoolidevaheliste koostööprojektide ja õpirände toetuste taotlemiseks.

Programmi eesmärk on suurendada inimkapitali ning teadmistepagasit, toetades haridussektoris õpirännet, stipendiume ja akadeemilisi koostööprojekte Eesti ja EMP riikide (Norra, Island ja Liechtenstein) vahel. EMP ja Norra finantsmehhanismid on Eesti stipendiumiprogrammi panustanud 1 183 000 eurot. Programmi raames on lubatud tegevusteks koostööprojektid ning kõrgkoolidevaheline õpiränne.

Koostööprojektide eesmärk on panustada õppekavade ja –meetodite arendamisse, luues muuhulgas võimalusi mobiilsusakendeks või panustades kõrghariduse ja töömaailma integreerimisse. Samuti on eesmärk õpimeetodite-alaste heade kogemuste vahetamine ja tudengite lühiajalise õpirände võimaldamine. Projektid peavad sisaldama minimaalselt kaks partnerit: üks Eestist ja üks doonorriigist.  Koostööprojekte saab esitada kõikidest kõrghariduse valdkondadest. Edasiste juhiste, taotlusvormi, taotlusjuhendi ja teiste regulatsioonide kohta leiate informatsiooni programmi kodulehelt.

Kõrgkoolidevaheline õpiränne toetab partnerkõrgkoolide töötajate ametialast arengut kooskõlas kõrgkooli rahvusvahelistumise strateegiliste eesmärkidega, tõstab töötajate erialast ning õpetamise alast kompetentsi ning uuenduslikkust ja oskust õpetamise kvaliteeti parandada ning edendab Eesti ja doonorriikide kõrgkoolide vahelist koostööd. Taotlusi võivad esitada vaid Eesti kõrgharidusasutused. Norra asutused (näiteks kõrgkoolid või ettevõtted) saavad stipendiumiprogrammis osaleda partneritena. Edasiste juhiste, taotlusvormi, taotlusjuhendi ja teiste regulatsioonide kohta leiate informatsiooni programmi kodulehelt.

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt. Taotlustähtaeg on 25. aprill 2019 kell 16:00 (eesti aja järgi). (Taotlustähtajast hiljem kohale jõudnud taotlused loetakse automaatselt mittesobivateks.)

Programmi tegevusi tutvustav veebisebinar toimub 12.märtsil algusega kell 10.30. Registreeru sellele siit!

Küsimuste korral pöörduge palun e-posti aadressil eeagrants@archimedes.ee

Viimased uudised