Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

EMP/Norra stipendiumiprogrammi esimeseks taotlusvooruks laekus üheksa projekti

EMP/Norra stipendiumiprogrammi 1. aprilli tähtajaks laekus Sihtasutusele Archimedes kokku 9 projektitaotlust, millest 6 on kõrgkoolidevaheliseks õpirändeks ja 3 keskhariduse tasandi koostööprojekti läbiviimiseks.

Rääkides Eesti ülikoolide esitatud õpirändetaotlustest, siis 2 laekus Tartu Ülikooli ja 3 Tallinna Tehnikaülikooli eri teaduskondadest ning üks Eesti Maaülikoolist.
Norra ülikoolid, kellega eestlased koostööd plaanivad, on Tromsö, Stavangeri, Bergeni ja Trondheimi ülikool. Üliõpilaste ja õppejõudude/töötajate õpirände võrdluses on koondpilt tasakaalus ja võrdne – vastavalt 23 ja 22, mis näitab, et ülikoolid peavad üliõpilastele ja ülikoolitöötajatele välikogemuse võimaldamist võrdselt oluliseks ja lähetatakse mõlemaid.
Eesti üliõpilasi, kes soovivad minna Norra ülikoolidesse, on taotluste põhjal kokku 14 ja Norra üliõpilasi sooviga tulla Eestisse on 9. Õppejõudude suhe on sarnane: Eestist Norrasse minna soovijaid on veidi rohkem (14) kui Norrast Eestisse tulijaid (8).

Keskharidust soovib programmi toel ja Põhjamaade koolidega koostöös arendada 3 Eesti kooli: Viimsi Keskkool, Pärnumaa- ja Võrumaa Kutsehariduskeskus. Partneriks on Eesti koolid seekord valinud kooli Islandilt või Norrast. Projektid plaanivad tegeleda erinevate teemadega loodusteaduste õpetamisest või jätkusuutliku kooli poliitikast kuni keskkonnateadliku mõtlemiseni.

Toetusesaajad valitakse välja mais ja edukad õpirändeprojektid saavad alata juunist ja keskhariduse projektid septembrist 2013.

Viimased uudised