Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

EMP/Norra stipendiumiprogrammi kontaktseminarile on registeerimine avatud!

Tähelepanu gümnaasiumid, kutseõppeasutused ja kohalikud omavalitsused! 6.-7. novembril 2013 toimub Tallinnas, Tallink Spa hotellis EMP/Norra stipendiumiprogrammi kontaktseminar (match-making event) kohtumiseks tulevaste koostööpartneritega Norrast, Islandilt ja Liechtensteinist ning ühiste koostööprojektide ettevalmistamiseks.


Seminarile on oodatud:

1. Eesti gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste esindajad, kes sooviksid esitada 2014. a kevadel koostööprojekti rahastamistaotluse ning kohalike omavalitsuste esindajad, kes kavatsevad neis projektides osaleda partneritena;
2. Norra, Islandi ja Liechtensteini keskkoolide, kutseõppeasutuste ja kohalike omavalitsuste esindajad, kes on huvitatud koostööprojektides partnerina osalemisest.

Kuidas kontaktseminaril osaleda?

Et kontaktseminari pearõhk on koostööprojektide ettevalmistamisel, on vajalik eelkõige projektiidee olemasolu. Lähemat infot koostööprojektide ja eelisteemade kohta leiad SIIT.

Kasuks tuleb, kui

– projekti on kaasatud kohalik omavalitsus;
– juba on olemas partner(id) Norras, Islandil või Liechtensteinis.

Juhul, kui partnerid puuduvad, tuleks see registreerimisvormil ära märkida ning me edastame partneriotsingu oma kolleegidele nimetatud riikides. Partnerit on võimalik otsida ka SIU kaudu.

Eesti asutuste esindajatele (1 inimene/asutus) on kontaktseminaril osalemine tasuta, kuid lõpliku otsuse seminarile pääsejate kohta teeme vastavalt projektiidee sobivusele ja partneriotsingu õnnestumisele. Ideaalis soovime 2/3 selliseid osalejaid, kes tulevad kohtuma eelnevalt kokkulepitud välispartneritega ning 1/3 osalejaid, kellel on hea projektiidee ning kellele loodetavasti leidub sobiv välispartner kohapeal.

Norra, Islandi ja Liechtensteini asutuste esindajatel on seminaril osalemiseks võimalik taotleda ettevalmistava lähetuse toetust. Vaata lähemalt SIIT.

Ettevalmistava lähetuse toetuse taotlus tuleb välispartneril esitada Sihtasutusele Archimedes hiljemalt 2. oktoobril!
Reedel, 8. novembril on võimalik oma välispartneriga kavandada individuaalseid jätkutegevusi (külastada kooli, kohalikku omavalitsust jne). Ettevalmistava lähetuse toetus katab ka partneri selle päeva kulud, kui seda on taotletud.

Registreerimisvormi leiad SIIT.

Lisainfo:
Annela Hendrikson – EMP/Norra stipendiumiprogrammi koordinaator
Tel 697 9210
eeagrants@archimedes.ee

Teate koostas:
Karol Sepik – Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
Tel 626 8984
karol.sepik@archimedes.ee

Viimased uudised