Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

EMP/Norra stipendiumiprogrammi taotluskutse

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Sihtasutusega Archimedes kuulutab EMP/Norra stipendiumiprogrammi raames välja ettevalmistavate lähetuste taotlusvooru.


Taotluskutse puudutab EMP/Norra stipendiumiprogrammi, mille eesmärk on suurendada inimkapitali ja teadmiste pagasit, toetades õpirännet ja koostööprojekte haridussektoris Eesti ja EMP riikide (Norra, Island ja Liechtenstein) vahel. EMP ja Norra finantsmehhanismid on Eesti stipendiumiprogrammi panustanud 1 600 000 eurot.

Ettevalmistavate lähetuste eesmärgiks on aidata stipendiumiprogrammis osaleda soovivatel Eesti, Norra, Islandi ja Liechtensteini asutustel leida sobivad partnerid ja töötada koos välja projektitaotlus. Lähetuste programm on muuhulgas avatud ka Eesti-Norra teaduskoostöö programmi projektitaotluste ettevalmistamiseks.

Ettevalmistavate lähetuste eelarveks aastatel 2013-2014 on hinnanguliselt 80 000 eurot.

Tutvu taotluskutsega SIIN.

Kes võivad taotleda?

Ettevalmistava lähetuse toetuse saamiseks võivad programmis osalevatest riikidest  taotluse esitada järgmised asutused:

• kõrgkoolid, millel on Erasmuse ülikooliharta (Eestist ja Norrast);
• gümnaasiumid ja keskharidust pakkuvad kutsekoolid (Eestist, Norrast, Islandilt ja Liechtensteinist);
• teadusasutused (Eestist ja Norrast).

Ettevalmistav lähetus peab toimuma vähemalt kahe asutuse vahel, millest üks peab olema Eestist ning teine ühest Euroopa Majanduspiirkonna riigist.

Tavaliselt saab toetust üks inimene lähetuse kohta, kuid erandkorras võib toetuse saada ka kaks töötajat samast asutusest, et minna lähetusele koos.

Taotlemise kohta loe täpsemalt SIIT.

Viimased uudised