Sihtasutus Archimedes Contact Search

Application deadlines

Oct
25
Sun
Asenduskodulaste kõrgharidusstipendium
Oct 25 all-day

Stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Rohkem infot siin.

Oct
29
Thu
Erasmus+ digiharidust edendavate koostööprojektide lisataotlusvoor
Oct 29 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Euroopa Liit on välja kuulutanud lisataotlusvooru digiharidust edendavatele koostööprojektidele, et leevendada COVID-19-st tulenevat sotsiaal-majanduslikku mõju Euroopa Liidus.

Rohkem infot siit.

NB! Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00!

Erasmus+ loovust edendavate koostööprojektide lisataotlusvoor
Oct 29 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Euroopa Liit on välja kuulutanud lisataotlusvooru loovust edendavatele koostööprojektidele, et leevendada COVID-19-st tulenevat sotsiaal-majanduslikku mõju Euroopa Liidus.

Rohkem infot siit.

NB! Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00!

Erasmuse õpirände akrediteering üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses
Oct 29 @ 1:00 pm – 1:00 pm

Euroopa Liit on alustanud uue perioodi (2021–2027) haridus-, noorte- ja spordiprogrammi ettevalmistamist. Esimese sammuna on avaldatud Erasmuse õpirände akrediteerimiskutse. Erasmuse õpirände akrediteering on mõeldud üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses tegutsevatele organisatsioonidele, kes soovivad läbi süsteemse õpirännete korraldamise panustada oma organisatsiooni strateegilisse arendamisse ja omavad sellega seoses pikaajalisi eesmärke.

Rohkem infot siit.

NB! Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00!

Nov
10
Tue
Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium
Nov 10 all-day

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis toimuvad enne 10-ndat kuupäeva, kusjuures kõrgkoolil on õigus otsustada, millistel kuudel taotlusvoorud läbi viiakse.  Toetuse saanute nimekiri esitatakse SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/dora-pluss-t1

Dec
1
Tue
Dora Pluss 1.2 ehk doktorantide õpirände stipendium
Dec 1 all-day

Dora Pluss 1.2 ehk doktorantide õpirände stipendiumiga toetatakse Eesti ülikoolide doktorantide õpirännet välisülikooli või teadusasutusse. Õpiränne võib kesta 1-10 kuud ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidukulusid ning elamiskulusid.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud igas kõrgkoolis enne 1-st kuupäeva. Kõrgkool esitab toetuse saanute info SA Archimedesele 5 korda aastas, 1. märtsil, 1. juunil, 1. septembril, 1. oktoobril ja 1. detsembril.

Rohkem infot siin.

Dec
10
Thu
Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendium
Dec 10 all-day

Dora Pluss 1.1 ehk lühiajalise õpirände stipendiumi abil saab osaleda välismaal toimuval seminaril, koolitusel, konverentsil või individuaalsel tööl.

Õpiränne võib kesta kuni 30 päeva ning toetatakse seoses sellega tekkivaid sõidu- ja majutuskulusid ning päevaraha ja ürituse osavõtutasu.

Stipendiaadid valib kõrgkool – taotlusvoorud kõrgkoolis toimuvad enne 10-ndat kuupäeva, kusjuures kõrgkoolil on õigus otsustada, millistel kuudel taotlusvoorud läbi viiakse.  Toetuse saanute nimekiri esitatakse SA Archimedesele iga kuu 10. kuupäevaks (välja arvatud 10. juuli).

Lisainfo: http://haridus.archimedes.ee/dora-pluss-t1

Apr
1
Thu
Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal stipendiumi tähtaeg
Apr 1 all-day

Eesti riik toetab magistri- ja doktoriõpinguid välisülikoolides eesmärgiga suurendada rahvusvahelise kogemusega spetsialistide osakaalu Eesti kõrgkoolides, avalikus sektoris ja ettevõtetes, sh valdkondades, mida Eestis õppida ei saa. Täpsem info kraadiõppe lehekülgedel

May
1
Sat
Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumi tähtaeg
May 1 all-day

Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumiga toetatakse 1 kuni 12 kuu pikkuseid magistri- ja doktoriõppe tasemel välisõpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide ja -teadusasutuste juures. Täpsem info meie välisõpingute lehekülgedel

Jul
7
Wed
Noore õpetlase stipendiumi tähtaeg
Jul 7 all-day

Noore õpetlase stipendiumi eesmärgiks on toetada Eestist pärit andekate keskharidusega noorte kõrghariduse tasemel õpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide juures. Rohkem infot Noore õpetlase stipendiumilehekülgedel