Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetuse saamiseks esitati 21 taotlust

2. augustil lõppenud taotlusvoorus esitati 5 teadus- ja arendusasutuse poolt kokku 21 taotlust kogumahus 194 miljonit krooni.

Toetuse andmise eesmärgiks on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist soodustava energiatehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse toetamine.

Käesoleva taotlusvooru raames oli võimalik toetust taotleda päikeseenergeetika, kütuseelementide, elektrolüüserite ja superkondensaatorite, teise põlvkonna biokütuste tootmistehnoloogia, tuuleenergia, biomassi ja biolagunevate jäätmete töötlemisel põhinevate energiatehnoloogiate, elektriülekande ja jaotusvõrkude arendamise ning energiasüsteemide optimeerimise ning põlevkivitehnoloogia alusuuringutega seotud projektide elluviimiseks.

Toetatavateks tegevusteks on alusuuringud, rakendusuuringud, infrastruktuuri ülesehitamine ja arendamine ning osalemine rahvusvahelistes energeetika programmides. Toetuse maksimaalne summa projekti kohta on kuni 20 miljonit krooni.

Projekti elluviimiseks oli taotlejal võimalik kaasata partneritena teisi teadus- ja arendusasutusi, rakenduskõrgkoole, äriühinguid ning energiatehnoloogia valdkonnas tegutsevaid mittetulundusühinguid ja sihtasutusi.

Toetust oli võimalik taotleda Euroopa Liidu struktuuritoetuste “Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” meetmest “Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”.

Meetme raames korraldatakse vähemalt 2 temaatilist avatud taotlusvooru ning meetme kogumaht on ligikaudu 111 miljonit krooni. Lõppenud taotlusvooru kogumaht on 67 miljonit krooni ja otsused rahastavate projektide osas tehakse hiljemalt novembriks.

Toetusi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisateave:
Mariann Saaliste, 730 0507
SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus
Majanduskeskkonna arendamise büroo juhataja

Viimased uudised