ASEM tunnustamise töörühma koosolek Tallinnas

14.-15. aprillil toimus Tallinnas neljas ASEM tunnustamise töörühma koosolek, ametliku nimetusega The 4th Working Group Meeting for Implementation ASEM Recognition Bridging Declaration.

Koosolekul osales 11 esindajat kaheksast riigist: Hiinast, Eestist, Lätist, Leedust, Malaisiast, Filipiinidelt, Rumeeniast ja Ühendkuningriigist. Koosolekul osalesid esmakordselt Filipiinide ja Rumeenia esindajad.

Koosoleku avas Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Margus Haidak, kes rõhutas oma sõnavõtus välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamise tähtsust globaliseeruvas maailmas.

Koosolek algas ülevaatega tunnustamisalases tegevuses Euroopa ja Aasia regioonis 2015. aastal. Euroopas olid olulisemateks tegevusteks Lissaboni tunnustamise konventsiooni ühiskraade puudutava lisadokumendi vastuvõtmine, konventsiooni rakendamise monitooring, automaatse tunnustamise algatused ning globaalse konventsiooni ettevalmistamine UNESCO peakontoris Pariisis.

Ülevaate tunnustamisalastest arengutest Aasias andis töörühma eesistuja hr Lisheng Wang. Aasias on mitmeid regionaalsed lepinguid, kuid 2011. aastal alla kirjutatud Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna tunnustamise konventsiooni (nn Tokyo tunnustamise konventsioon) jõustamine toimub aeglases tempos. Selle põhjuseks on kultuurilised, majanduslikud ja ajaloolised erinevused piirkonna riikide vahel. Teiseks olulisemaks tegevuses Aasia regioonis on riikide kvalifikatsiooniraamistike suhestamine ASEAN kvalifikatsiooniraamistikuga ASEAN Qualifications Reference Framework aastaks 2018.

Üheks käegakatsutavamaks töörühma töö tulemuseks on Aasia akadeemilise tunnustamise infokeskuste koduleht Asian National Information Centres Coordinating Website (ANICCW). Nüüd seisab ees koostöö tõhustamises lehekülje tutvustamisel sihtrühmadele Aasias ja Euroopas. Ühe võimalusena pakuti välja koostöö Enic-Naric võrgustikuga ning võrgustiku koduleheküljega www.enic-naric.net. Teiseks võimaluseks on platvormile kaasata rohkem kõrgkoole nii Aasiast kui Euroopast.

Töörühma järgmine suurem ettevõtmine saab olema Aasia ja Euroopa riikide võrdlusel põhineva tunnustamisalase käsiraamatu ettevalmistamine. Käsiraamatu idee pärineb Euroopa regiooni tunnustamisalasest käsiraamatust EAR Manual. Arvestades ASEM tunnustamisalase töörühmas osalevate riikide eripalgelisust, on esmaseks ülesandeks kokku leppida käsiraamatu kontseptsioonis, ulatuses ja ülesehituses.

Töörühma järgmine koosolek toimub Aasias, valmidusest koosoleku korraldamiseks andis teada Malaisia.