Eesti ekspert aitab arendada Aserbaidžaani välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi

Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht osales koos Läti eksperdiga 17.-21. oktoobril Aserbaidžaani välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi hindamisel.

Eksperdid viibisid Bakuus Twinning projekti raames, mille eesmärgiks on parendada Aserbaidžaani kõrgharidussüsteemi ning viia see vastavusse Euroopa kõrgharidusruumi nõuete ja standarditega. Missiooni käigus tutvuti Aserbaidžaanis kehtivate praktikate ja tulevikuplaanidega akadeemilise tunnustamise valdkonnas. Selleks külastati Aserbaidžaani akrediteerimise ja nostrifitseerimise keskust (ANO) ning kahte kõrgkooli – Bakuu Riiklikku Ülikooli ja Aserbaidžaani Riiklikku Nafta ja Tööstuse Ülikooli.

Aserbaidžaani akrediteerimise ja nostrifitseerimise keskuses saadi ülevaade selle funktsioonidest, protseduuridest, kvalifikatsioonide hindamise kriteeriumidest ning valdkonda reguleerivatest  õigusaktidest. Kvalifikatsioonide hindamisel on ANO rolliks dokumentide vastuvõtmine, välisriigi kõrgkooli ja läbitud õppekava akrediteeringu kontrollimine ning vajadusel taotluse esitaja intervjueerimine. Kvalifikatsiooni sisuline hindamine õppekavade võrdlemiseks toimub kõrgkoolides, kus töötavad selleks vastavad komisjonid.

Visiidi tulemusel koostati raport, milles muuhulgas tehti ettepanekud tunnustamise süsteemi arendamiseks. Ekspertide ettepaneku kohaselt tuleks välisriigi kvalifikatsioonide hindamisel enam lähtuda Lissaboni konventsiooni ja selle lisadokumentides kehtestatud kriteeriumidest nagu õpiväljundid, kvalifikatsiooniraamistiku tase ja kvalifikatsiooniomaniku formaalsed õigused. Teiseks arengukohaks on muuta kvalifikatsioonide hindamise protseduur ja kriteeriumid läbipaistvamaks.