NARIC võrgustiku aastakoosolek Brüsselis

1. detsembril toimus Brüsselis NARIC koostöövõrgustiku aastakonverents, kus osalesid Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht ja välisriigi kvalifikatsioonide hindaja Marina Klementjeva.

Aastakonverentsil andis Euroopa Komisjon ülevaate hiljutustest arengutest, mis ühel või teisel viisil on seotud akadeemilise tunnustamisega. Esmalt tutvustas Euroopa Komisjon ettepanekut uueks Europassi ja Europassi diplomilisa raamistikuks, mille eesmärgiks on Europassi muutmine senisest dokumendipõhisest vahendist teenusepõhiseks platvormiks.

Teine teemadering oli soetud kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide tunnustamisega. Selles blokis tutvustas Euroopa Komisjon, millised võiksid olla võimalikud vahendid pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamiseks ning anti ülevaade nn sinise kaardi direktiivi kaasajastamisest. Lisaks tutvustati uusi regionaalseid koostööprojekte, millest üks hõlmab Vahemere-piirkonda ning teine Ladina-Ameerika riike.

Kolmandas blokis leidsid käsitlemist  Euroopa Komisjoni projektid akadeemilise tunnustamise valdkonnas. Akadeemilise tunnustamise infokeskused osalevad mitmetes Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi raames asetleidvates projektides, millest projekti koordinaatorid andsid lühiülevaate. Eesti ENIC/NARIC keskus osaleb aastatel 2016-2017 kolmes projektis, milleks on FRAUDOC: Guidelines on Diploma Mills and Document Fraud for Credential Evaluators, ISOBAQ (Information System On pre-Bologna Academic Qualifications) ja SCAN-D2 (Samples and Copies of Academic National Diplomas 2).

Lisaks aastakonverentsile toimus Brüsselis ka projekti FRAUDOC kohtumine ja projekti osalejate õppevisiit Belgia Flandria piirkonna NARIC keskusesse. Õppevisiidi raames tutvustasid Flandria kolleegid regiooni haridusvaldkonna uudiseid ning näitasid oma igapäevast tööd välisriigi kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise alal. Erilist tähelepanu pööratakse võitlusele diplomiveskite ja võltsitud dokumentide vastu, mis on ka FRAUDOC projekti põhiteemaks. Järgmine FRAUDOC projekti õppevisiit toimub 2017. aasta veebruaris Eesti ENIC/NARIC keskuses Tallinnas.

Print