Baltimaade ENIC/NARIC keskuste kohtumine Leedus

Keskuste iga-aastane kohtumine toimus 6.-7. märtsini Vilniuses, kus jagati haridusteemalist infot ja kogemusi välisriigi kvalifikatsioonide hindamise ning tunnustamise osas.

Haridusuudiseid oli seekord enim Leedu kolleegidel. Leedus võeti 2016. aastal vastu uus kõrghariduse ja teaduse seadus, mis tõi Leedu kõrgharidussüsteemi 1-aastased magistriõppe õppekavad ärijuhtimises ja õigusteaduses. Õppekavade täitmisel antavad kraadid on MBA ja LL.M. ning mõlemad annavad õiguse õpingute jätkamiseks doktoriõppes.

Keskused andsid ülevaate kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide kriteeriumidest ja riikide praktikast juurdepääsukvalifikatsioonide hindamisel ja tunnustamisel.

Riikide kokkuvõttest pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamisest selgus, et enim kogemusi selles vallas on Leedul, kes sai 2016. aastal konfliktipiirkondadest hindamiseks 17 taotlust. Enamikel taotlejatest olid vähemalt osalised dokumendid, menetluse käigus tuli ilmsiks ka kaks võltsingut. Eesti ENIC/NARIC keskus on hinnanud nelja konfliktipiirkonnast pärit isiku kvalifikatsioone ning Läti on tegelenud vaid ühe juhtumiga.

Kohtumise oodatuim osa on kogemuste vahetamine seoses huvitavate juhtumitega kvalifikatsioonide hindamisel. Nagu varasematel aastatel, esitleti ka seekord mitmeid haridusdokumentide võltsinguid Venemaalt ja Ukrainast. Lisaks arutleti, mis tasemel tunnustada 5 või 6-aastase nominaalkestusega arstiõppe läbimisel antavat Bachelor of Medicine and Surgery kraadi ning kas ja kuidas tunnustada ebaselge õigusliku staatusega Bangladeshi kõrgkoolide poolt väljaantud kvalifikatsioone.

Baltimaade ENIC/NARIC keskused osalevad mitmetel missioonidel ja õppevisiitidel. Läti ENIC/NARIC keskus andis ülevaate nende õppevisiidist Indiasse, mis andis värsket teavet India kõrgkoolide akrediteerimisest ja India seisukohtadest välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamisel. Twinning projekti raames osalesid Eesti ja Läti ENIC/NARIC keskuste juhatajad Aserbaidžaani kvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi arendamise nõustamisel. Projekti käigus hinnati tunnustamise hetkeolukorda, tehti ettepanekuid ja jagati Euroopa kogemusi. Rahvusvahelises plaanis anti ülevaade UNESCO ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni väljatöötamise komitee tegevusest.