ENIC ja NARIC koostöövõrkude aastakonverents Kopenhaagenis

25.-27. juunil Kopenhaagenis aset leidnud ENIC ja NARIC koostöövõrkude aastakonverents toimus juba 24. korda. Konverentsil osalesid Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht, välisriigi kvalifikatsioonide hindajad Marina Klementjeva ja Riin Kirt ning keskuse infospetsialist Margit Brückel.

Esimese konverentsipäeva peateemaks olid ühiskondlikud muutused seoses andmemajandusega. Käsitleti neljanda tööstusrevolutsiooni (nn asjade internet) mõju haridusele ja õpikäsitlusele ning seeläbi ka kvalifikatsioonide tunnustamisele. Samuti uuriti, millist mõju avaldab asjade internet töökohtade automatiseerimisele ning töötajatele. Ettekannetele järgesid haridusvaldkonna erinevaid aspekte puudutavad töötoad nagu arengud Groningeni deklaratsiooni võrgustikus  (digitaalse haridusteabe jagamine haridusmobiilsuse edendamiseks), kvalifikatsioonide hindamise menetluse digitaliseerimine ning mitteformaalsete õpingute hindamine. Päev jätkus tunnustamispraktikat toetavate töötubadega, mille käigus sai muuhulgas ülevaate võltsitud haridusdokumentide tuvastamise käsiraamatu kavandist, olulistest erinevustest Põhjamaade tunnustamispraktikas ning koostöövõrgustiku tegevusest Bologna-eelsete kvalifikatsioonide tunnustamisel.

Konverentsi teisel päeval keskenduti tunnustamisalasele tegevusele rahvusvahelisel areenil. Siin koondus põhitähelepanu puuduvate või puudulike haridusdokumentidega pagulaste kvalifikatsioonide hindamise problemaatikale. Osalejad said teavet Lissaboni konventsiooni pagulasi puudutavast lisadokumendist ja ENIC/NARIC keskuste praktikatest pagulaste kvalifikatsioonide hindamisel. Euroopa Komisjoni esindaja tutvustas institutsiooni tegevusi pagulaste varasemate õpingute hindamisel ja algatusi pagulaste lõimimisel hariduse ja keeleõppe kaudu. Esitleti mitut pagulastega seotud pilootprojekti, mille käigus väljatöötatud vahendeid saaksid teised riigid vastavalt oma vajadustele kohandada.

Rahvusvahelises plaanis tutvustati ekspertgrupi tööd ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni kavandiga. Regioonidevahelise koostöö plokis jagati informatsiooni  Araabia ja Vahemeremaade regiooni olukorrast välisriigi kvalifikatsioonide tunnustamises.

Koostöövõrkude aastakonverentsil valiti ka ENIC võrgustiku büroo (ENIC Buraeu) ja NARIC võrgustiku nõuandva kogu (NARIC Advisory Board) liikmed perioodiks 2017-2019. ENIC büroo presidendiks valiti Stig Arne Skjerven Norrast ja asepresidentideks Lucie Trojanová Tšehhi Vabariigist ning Rafael Michael Nevarez USAst. NARICu nõuandva kogu liikmed järgmisel kahel aastal on Chiara Finocchietti Itaaliast, Jenneke Lokhoff Hollandist ning Kostadin Tonev Bulgaariast.

Lisaks aastakonverentsile toimusid Euroopa Komisjoni projektide FRAUDOC, ISOBAQ ja SCAN-D2 ning projekti FRAUDOC osalejatele õppevisiit Taani ENIC/NARIC keskusesse. Nendes projektides osaleb ka Eesti ENIC/NARIC keskus.