Uus samm võitluses diplomiveskite ja võltsitud diplomitega

Jaanuaris lõppes projekt FRAUDOC – Guidelines on Diploma Mills and Document Fraud for Credential Evaluators, mis on pühendatud võltsingute ja pettuste problemaatikale välisriikide kvalifikatsioonide tunnustamise valdkonnas.

Projekti raames valmis kaks välisriigi kvalifikatsioonide hindajate tööd hõlbustavat publikatsiooni:

  • Guide on Diploma Mills and other dubious institutions (pdf), mis on suunatud välisriigi kvalifikatsioonide hindamisega seotud osapooltele nagu ülikoolid, tööandjad, avalik sektor.
  • Handbook on Document Fraud for Credential Evaluators, mis on kättesaadav ainult ENIC/NARIC keskuste töötajatele.

FRAUDOC konsortsiumi kuuluvad Eesti, Itaalia, Portugali, Rootsi, Taani ning Belgia Flandria piirkonna NARIC keskused. Eesti ENIC/NARIC keskusest osalesid väljaannete koostamisel välisriigi kvalifikatsioonide hindaja Marina Klementjeva ja keskuse juhataja Gunnar Vaht. Projekt kestis kaks aastat ning seda rahastas Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm.