Baltimaade ENIC/NARIC keskused kohtusid Tallinnas

22-23. märtsil toimus Tallinnas 15. Baltimaade ENIC/NARIC keskuste iga-aastane kohtumine, kus anti ülevaade 2017. aastal kõrgharidusvaldkonnas toimunust ja aktuaalsetest teemadest.

Leedus mindi 2017. aastal üle uuele õppekavade välishindamissüsteemile. Sarnaselt Eestile hinnatakse Leedus nüüd õppekavagruppe, mitte üksikuid õppekavu. Muudatus puudutab eelkõige 2018/2019 õppeaastal õpinguid alustavaid tudengeid.

Läti ENIC/NARIC keskuse kvalifikatsioonide hindamise statistikast tuli välja, et Läti sai 2017. aastal Indiast hindamiseks 4559 haridusdokumenti. Kuna Indiast pärit kvalifikatsioonide arv on viimastel aastatel olnud tõusujoonel, siis kaalutakse Lätis teatud riikidest pärit välisüliõpilastele kvootide kehtestamist, et Lätti tuleks enam erinevatest riikidest välisüliõpilasi.

Seekordsel kohtumisel tutvustati lähemalt keskuste osalemist Euroopa Komisjoni erinevates projektides. Leedu keskus esitles projekti RENSA, mis tegeleb rahvusvaheliste kvalifikatsioonide (nt IB) tunnustamise küsimustega. Koos Läti ENIC/NARIC keskusega osaletakse projektis IMPACT, mille ülesandeks on uurida, kuidas siduda kõrgkoolide vastuvõtuspetsialiste ENIC/NARIC võrgustikuga ja milline on võrgustiku mõju Euroopa ühtses kõrgharidusruumis. Läti ENIC/NARIC keskus tutvustas projekti DASCHE, mille eesmärk on arendada üliõpilaste sotsiaalseid pädevusi kõrgkoolide õppekavaarenduse ja kvaliteedihindamise kaudu.  Kõik Baltimaade ENIC/NARIC keskused olid 2017. aastal partneriteks projektis ISOBAQ, mille ülesandeks on koostada Bologna-eelsete kvalifikatsioonide infosüsteem, mis sisaldab diplomite näidiseid ja riikide haridussüsteemi kirjeldusi. Eesti ENIC/NARIC keskus osales ainsana Balti riikidest projektis FRAUDOC, mille ülesandeks on läbi viia rahvusvaheline diplomiveskite ja võltsdiplomite uuring ning välja töötada vastavasisuliste juhendid, mis aitavad paremini tuvastada libaülikoole ja avastada võltsitud diplomeid.