Vilniuses allkirjastati Baltimaade kõrghariduskvalifikatsioonide automaatse tunnustamise kokkulepe

Reedel, 8. juunil, kirjutasid Eesti, Läti ja Leedu haridus- ja teadusministrid alla kokkuleppele, millega tunnustatakse vastastikku automaatselt kolmes riigis välja antud kõrgharidust tõendavaid ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavaid kvalifikatsioone.

Kokkulepe annab võimaluse haridust tõendavate dokumentide tunnustamiseks hindamisprotseduuri läbimata. Kokkuleppe allkirjastamisele eelnes kolme Balti riigi akadeemilise tunnustamise infokeskuste ehk ENIC/NARIC kesksuste poolt põhjalik analüüs ja võrdlus Balti riikide kõrgharidussüsteemidest, antavatest kvalifikatsioonidest, kõrghariduse kvaliteedi hindamisest ja välisriigi diplomite hindamise kriteeriumitest. Analüüsi tulemusel ilmnes, et riikide kõrg- ja keskharidussüsteemides ei ole olulisi erinevusi, mistõttu puudub vajadus iga üksiku haridust tõendava dokumendi sisulisele hindamisele enne tunnustamisotsuse tegemist.

Vaatamata diplomite automaatsele tunnustamisele võivad õppeasutused ja tööandjad endiselt pöörduda oma riigi ENIC/NARIC keskuse poole, et saada teavet teiste Balti riikide haridussüsteemidest, tunnustatud õppeasutustest ja õppekavadest või automaatsele tunnustamisele kuuluvast kvalifikatsioonist.

Lepet kohaldatakse diplomitele, mis antakse välja pärast kokkuleppe jõustumist. Kokkulepe jõustub, kui välislepingute jõustamise protseduur riikides on lõpetatud.