NARIC võrgustiku aastakoosolek

30. novembril toimus Brüsselis Euroopa Liidu koostöövõrgustiku NARIC aastakoosolek. Koosoleku peateemaks oli nõukogu soovitus kõrg- ja keskhariduskvalifikatsioonide ning välismaal läbitud õppeperioodide õpiväljundite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamise kohta.

Soovituse teksti võtsid liikmesriikide haridusministrid vastu 26. novembril 2018. Soovituse eesmärk on kehtestada aastaks 2025 vajalikud meetmed kõrghariduskvalifikatsioonide ja õppeperioodide automaatseks tunnustamiseks ning saavutada märkimisväärset edu kesk- ja kutsehariduse kvalifikatsioonide ja õppeperioodide automaatsel tunnustamisel. edf

Koosolekul arutleti soovituse mõjude üle NARIC keskustele mitmest aspektist nagu keskuste võimekus, tegevuse laienemine ja keskuste roll teabe andmisel ning juhendamisel.

Euroopa Komisjoni töötajad tutvustasid arenguid seoses European Student Cardi ja Europassiga. European Student Card on Euroopa Komisjoni initsiatiiv, mis võimaldab kõrgkoolidel hallata kogu mobiilsusprotsessi elektrooniliselt, sh tunnustada välisriigis läbitud õppeprioode. Europassi lisatakse aga nn e-portfoolio, mis sisaldab elektroonilist teavet isiku oskuste ja kvalifikatsioonide kohta.

Soovitus kõrg- ja keskhariduskvalifikatsioonide ning välismaal läbitud õppeperioodide õpiväljundite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamise kohta (tekst Euroopa Liidu Nõukogu lehel)