Valmis ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni kavand

18.-22. märtsil toimus Pariisis ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni valitsustevaheliste ekspertide kohtumine, kus valmis konventsiooni lõplik kavand.

Ülemaailmne konventsioon käsitleb kõrghariduskvalifikatsioonide, õppeperioodide ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide tunnustamise üldpõhimõtteid olles nö katuseks regionaalsetele konventsioonidele,  soodustades regioonidevahelist koostööd kvalifikatsioonide tunnustamisel.

UNESCO liikmesriikide eksperdid töötasid konventsiooni kavandiga kahes voorus, millest esimene toimus 2018. aasta detsembris. Eesti eksperdina osales kohtumistel Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht.  Eesti ekspert oli kaastegev konventsiooni teksti toimetamise grupis  ning oli  konventsiooni väljatöötamise komitee liige aastatel 2016-2017.

Konventsiooni vastuvõtmise üle hääletatakse novembris toimuval UNESCO peakonverentsil. Konventsiooni vastuvõtmisel on tegemist esimese ülemaailmse tunnustamisalase normatiivse dokumendiga.