Projekti DigiRec konverents Tallinnas

9. mail toimus Tallinnas Hollandi ja Eesti ENIC/NARIC keskuste poolt korraldatud digitaliseeritud kvalifikatsioonide ja õpingute tunnustamise alase projekti DigiRec konverents. Projekti koordineerivad Hollandi kolleegid.

Viimastel aastatel on Euroopa kõrgkoolid hakanud välja andma digitaalseid haridusdokumente ja üliõpilaste haridusandmete säilitamine ja jagamine on muutunud veebipõhiseks.  Samal ajal on mõned  ENIC/NARIC keskused võtnud kasutusele veebipõhised töökeskkonnad. Projekti eesmärk on anda ülevaade sellest, kuidas on Euroopas omavahel seotud digitaalsed haridusandmed ja kvalifikatsioonide tunnustamine.

edfProjekti raames valmib juhis, milles on kaardistatud digitaliseerimise hetkeolukord ning mis aitab aru saada digitaliseerimise mõjust ENIC/NARIC keskustele ja kvalifikatsioonide hindajate igapäevatööle. Kohtumisel viidi läbi töötoad, milles arutleti juhise teksti üle ning tehti ettepanekuid selle täiendamiseks.

Lisaks grupitööle oli konverentsil kolm teemakohast lühiesitlust. Euroopa Komisjoni esindaja tutvustas Europassile lisatavat e-portfolio digitaalset tööriista, mis võimaldab üksikisikutel  hallata oma oskusi, kvalifikatsioone ja töökogemust kogu elukaare jooksul. Elektroonilisi andmevahetuslahendusi pakkuva EMREX projekti raames tutvustati üliõpilaste elektrooniliste haridusandmete ülekandmise lahendusi kõrgkoolide vahel. Kolleegid Rootsist tegid ülevaate sellest, kuidas on muutnud tööprotsessid pärast veebipõhise taotluskeskkonna kasutuselevõtmist Rootsi ENIC/NARIC keskuses.

Konverentsi lõpetas paneeldiskussioon, milles tõdeti, et digitaalne andmevahetus kiirendaks kvalifikatsioonide hindamise protseduuri. Praegu on aga probleemiks see, et kõrgharidusvaldkonnas on küll kasutusel mitmesugused ITK lahendused, kuid need moodustavad nö saared, mis omavahel ei suhtle. Oluline on luua lahendused, kus digitaalsed haridusandmed on omavahel võrreldavad, et saaks toimuda andmevahetus. DigiRec projekti tulemusel valmiv juhis aitab omalt poolt kaasa nende lahenduste loomisele.

Ideaalseks lõppeesmärgiks nähakse projekti raames toetada paberivaba haridusdokumentide rakendamist Euroopa kõrgharidusruumis.