Pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamine Eestis

Kõrgharidusega seonduvate kvalifikatsioonide Euroopa regioonis tunnustamise konventsiooni (Lissaboni tunnustamise konventsioon) artikkel VII sätestab, et pagulaste, ümberasustatud isikute ja pagulastega sarnases olukorras olevate isikute kvalifikatsiooni tuleb tunnustada ka juhul, kui neil ei ole võimalik esitada haridust tõendavaid dokumente täielikult või osaliselt.

Selleks, et haridusdokumentideta pagulaste kvalifikatsioon saaks õiglaselt tunnustatud, võttis Lissaboni tunnustamise konventsiooni komitee 2017. aasta novembris vastu pagulaste kvalifikatsioone puudutava lisadokumendi. Konventsiooni lisadokument pealkirjaga “Recommendation on Recognition of Qualifications held by Refugees, Displaced Persons and Persons in a Refugee-like Situation and Explanatory Memorandum” annab suuniseid pagulaste, ümberasustatud isikute ja pagulastega sarnases olukorras olevad isikute kvalifikatsioonide hindamiseks ja tunnustamiseks, kui kvalifikatsiooni ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada. Lisaks annab soovitus konventsiooniosalistele riikidele võimaluse reguleerida siseriiklikult pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamist.

Eestis on haridusdokumentideta pagulaste kvalifikatsioonide hindamise aluseks Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord (Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2006.a. määrus nr 89). 8. juunil 2018 jõustus määruse § 81, mis sätestab rahvusvahelise kaitse saajate ja rahvusvahelise kaitse taotlejate ning sarnases olukorras olevate välismaalaste (st pagulased jt sarnases olukorras olevad isikud) kvalifikatsioonide hindamise.

Haridusdokumentideta või osaliste dokumentidega pagulaste kvalifikatsiooni hindamise pädev asutus on Eesti ENIC/NARIC keskus. Kvalifikatsiooni hindamiseks koostab Eesti ENIC/NARIC keskus haridustausta kirjelduse, kasutades selleks nii taotleja esitatud andmeid kui keskusele teadaolevat informatsiooni. Haridustausta kirjelduse kaudu annab Eesti ENIC/NARIC keskus teavet õppeasutuse, läbitud või läbimisel oleva õppekava ja saadud kvalifikatsiooni kohta ning määrab sellele vastavuse Eesti haridussüsteemis.

Haridustausta kirjelduse koostamine Eesti ENIC/NARIC keskuses on tasuta ning väljastatakse taotlejale 60 päeva jooksul. Dokument on õppeasutusele või tööandjale informatiivne ja nõuandev.

Kui rahvusvahelise kaitse saajatel ja rahvusvahelise kaitse taotlejatel ning sarnases olukorras olevatel välismaalastel on haridusdokumendid säilinud ning need on võimalik Eesti ENIC/NARIC keskusele hindamiseks esitada, siis toimub välisriigi kvalifikatsiooni hindamine tavakorras.

Rahvusvahelise kaitse saajate ja rahvusvahelise kaitse taotlejate ning sarnases olukorras olevate välismaalaste kvalifikatsioonide hindamise kord Eesti ENIC/NARIC keskuses

Avaldus välisriigi õppeasutuses omandatud kvalifikatsiooni hindamiseks ja haridustausta kirjelduse koostamiseks