Tunnustamise vahendid

Lissaboni konventsioon

Akadeemilist tunnustamist reguleerib kõrgharidustunnistuste ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate tunnistuste Euroopa regioonis tunnustamise konventsioon nn Lissaboni konventsioon (The Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region), 1997 (ETS No. 165), mis on Eestis jõustunud 1.veebruaril 1999.a.

Konventsiooni täitmise uuringud:

Monitoring of the Implementation of Article VII of the Lisbon Recognition Convention [PDF], 2019

Monitoring the Implementation of the Lisbon Recognition Convention [PDF], 2016

Lissaboni konventsiooni lisadokumendid:

Guidelines for National Online Information Systems [PDF], June 2019

Recommendation on Recognition of Qualifications held by Refugees, Displaced Persons and Persons in a Refugee-like Situation and Explanatory Memorandum [PDF], November 2017

Recommendation on the Use of Qualifications Frameworks in the Recognition of Foreign Qualifications and Explanatory Memorandum [PDF], June 2013

Revised Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education [PDF], June 2007

Joint ENIC/NARIC Charter of Activities and Services [PDF], June 2004

Revised Recommendation Recognition Joint Degrees [PDF], 2004, revised 2016

Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications and Explanatory Memorandum [PDF], 2001, revised 2010