Bologna protsess

1999.aastal kirjutasid 29 riigi haridusministrid alla Bologna Deklaratsioonile. Kokkuleppe eesmärgiks oli luua Euroopa Kõrgharidusruum (European Higher Education Area, EHEA).

Bologna deklaratsiooni kuus peamist tegevussuunda on:

  • Lihtsalt mõistetavad ja omavahel võrreldavad kõrgharidusastmed ja –kvalifikatsioonid
  • Kahele põhitsüklile, bakalaureuse- ja magistriõppele tugineva kõrgharidusmudeli kasutuselevõtt
  • Euroopa ühtse ainepunktide ülekandmise süsteemi kasutuselevõtt (s.h. mitteformaalse ja informaalse õppe arvestamiseks)
  • Vaba liikuvust takistavate asjaolude kõrvaldamine
  • Euroopa koostöö edendamine kvaliteedi tagamise alal
  • Euroopa mõõtme soodustamine kõrghariduses

Lisainformatsiooni Bologna protsessi kohta leiate Euroopa Kõrgharidusruumi ametlikult kodulehelt.