Üleminekuhindamine

Eestis saavad kõrgharidust pakkuda ainult õppe kvaliteedi hindamise läbinud kõrgharidust andvad õppeasutused. Alates 2012. aastast võib kõrgharidustaseme õpet läbi viia üksnes juhul, kui Vabariigi Valitsus on andnud selleks õiguse nimetatud õppekavagrupis ja õppeastmel õpet läbi viia. Sellega  kaasneb õigus väljastada riiklikke haridusdokumente.

Üleminekuks kuni 2008. aastani kehtinud õppekavade akrediteerimise süsteemilt uuele hindamissüsteemile, viidi aastatel 2009-2011 läbi kõikide õppeasutuste õppekavagruppide hindamine ehk üleminekuhindamine. Kõrgharidusõppe kvaliteedi hindamine toimus õppekavagruppide kaupa, ühte õppekavagruppi kuuluvad sama õppevaldkonna õppekavad. Hindamise tulemusel sai kõrgkool kas tähtajatu või tähtajalise (kuni kolm aastat) õppe läbiviimise õiguse.

Üleminekuhindamise läbinud õppekavagrupid (dokument pdf-formaadis), milles on õigus õpet läbi viia.