Abikeskused

Reguleeritud kutsete kohta informatsiooni paremaks pakkumiseks on kõigis Euroopa Liidu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikides loodud välisriigi abikeskused. Eestis pöörduge abi saamiseks vastava asutuse poole:

  • Haridus- ja Teadusministeerium: Tiia Raudma (kõrghariduse osakond), tiia.raudma@hm.ee, tel 564 99163
  • Eesti ENIC/NARIC keskus: Margit Brückel, margit.bruckel@harno.ee, tel 697 9216

Reguleeritud kutse – või ametialal töötamiseks teises riigis tuleb esmalt kontakteeruda vastava riigi infokeskusega, kes annab informatsiooni reguleeritud kutsete, pädevate asutuste, taotlusprotseduuri, vajalike dokumentide jms kohta.

Lisainfot kutsealase tunnustamise kohta saab ka Euroopa kesksetest infoportaalidest:

EK siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat (s.h. reguleeritud kutsealade andmebaas)

Europe Direct

EURES (Euroopa Tööalase Liikuvuse Portaal)

Teie Euroopa

ENIC-NARIC.net

Infomaterjal kutsealase tunnustamise kohta Euroopa Liidus:

KASUTUSJUHEND: Direktiiv 2005/36/EÜ (Kõik, mida soovite teada kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta)