Korduma kippuvad küsimused

1. Olen Euroopa Liidu/Euroopa Vabakaubandusassotsiatsiooni/Šveitsi kodanik, ning soovin töötada Eestis reguleeritud kutsealal. Kelle poole pean pöörduma?

Luba tuleb taotleda otse Eesti pädevalt asutuselt.

2. Mul on Eesti kvalifikatsioon Eestis reguleeritud kutsealal, ning soovin töötada Euroopa Liidu liikmesriigis, kus see kutse on samuti reguleeritud.

Kontakteeruda tuleb Eesti vastava pädeva asutusega
- et tõendada et omate õigust tegutseda reguleeritud kutsealal Eestis
- et teil on nõutav haridus ning koolitus
- et olemas on nõutud töökogemus
Neid dokumente nõuab vastuvõtva riigi pädev asutus.
Võtke ühendust vastava riigi kutsekvalifikatsioonide riikliku kontaktpunktiga.

3. Mul on haridus kutsealal, mis ei ole Eestis reguleeritud, kuid soovin töötada teises EL riigis, kus vastav kutse on reguleeritud. Kelle poole pean pöörduma?

Esmalt tuleb kontakteeruda vastava riigi kontaktpunktiga (vt eelmine vastus), kust saate informatsiooni vastava pädeva asutuse kohta.  Välisriigi pädev asutus võib teilt nõuda tunnistusi töökogemuse ning nõutava hariduse olemasolu kohta.