Piiriülene tegevus

Teises liikmesriigis võib teenuseid osutada nii ajutiselt kui püsivalt (nn asutamine). Mis on vahe asutamise ja ajutise teenuse osutamise vahel?

Asutamine: Asun teisse riiki elama alaliselt ja soovin uues riigis oma kutsealal tegutseda
Ajutise teenuse osutamine: Soovin vastuvõtvas riigis teenuseid osutada ajutiselt
Juhul, kui soovite järgnevatel kutsealadel ajutist teenust osutada, on pädeval asutusel (s.t. Terviseametil) õigus teie kutsekvalifikatsiooni kontrollida enne teenuse esmast osutamist (alus: direktiiv 2005/35/EÜ, art.7(4)):

Arsti erialad, mis ei kuulu automaatsele tunnustamisele (s.t. Eesti eriala ei esine direktiivi Lisas V):

  • töötervishoiu eriarst
  • kliinilise immunoloogia eriarst
  • kliinilise mikrobioloogia eriarst

Tervishoiu kutse, mis samuti ei kuulu automaatsele tunnustamisele:

  • farmatseut