Sektoraalsed ja üldsüsteemi kutsed

Sektoraalsed kutsed

Mõnede kutsekvalifikatsioonide puhul – näiteks arstid, hambaarstid, õed, ämmaemandad, loomaarstid, proviisorid, arhitektid, on Euroopa Liidus reguleeritud eraldi direktiividega. Selle kohaselt on ühe liikmesriigi vastava ettevalmistusega kodanikul juurdepääs teise riigi tööturule üldjuhul pärast isiku kandmist kutse registrisse. Kuna eelnevalt on ühtlustatud kõigi riikide vastava valdkonna õppekavade struktuur ja sisu, on tunnustamine teise riigi poolt automaatne.

Kuna direktiividega reguleeritud kutsealade õppekavade sisu Eestis ühtlustati 1997.aastal (õe õppekava 1996.aastal), siis toimub Eesti kodanike kutsekvalifikatsioonide tunnustamine samadel alustel teiste Euroopa Liidu kodanikega nende kvalifikatsioonide puhul, mille omandamiseks on õpinguid alustatud pärast õppekavade vastavusse viimist direktiivis kehtestatuga.

Eestis reguleeritud kutse- ja ametialad ning vastavad pädevad asutused leiate siit.

Sektoraalsed kutsed Euroopa Liidus:

  • hambaarst
  • loomaarst
  • proviisor
  • õde
  • ämmaemand
  • arst
  • arhitekt

Üldsüsteemi kutsed

Üldsüsteemi kutsed on kõik teised reguleeritud kutsealad, mis ei ole sektoraalsed.

Direktiivi põhimõte on vastastikune usaldus diplomite, tunnistuste ja õppekavade osas. Kodanik, kes on piisavalt kvalifitseeritud töötamaks ühes riigis, võib põhimõtteliselt töötada samal erialal ka teises riigis, isegi kui läbitud õppekava erineb mõningal määral sisu ja/või kestuse poolest.

Kui õppekava sisu ja kestus päritolu- ja välisriigis erineb olulisel määral, on võimalik rakendada nn kompensatsioonimehhanisme. Näiteks võidakse piisava erialase töökogemuse põhjal (kaks aastat viimase kümne aasta jooksul) juurdepääs kutsealasele tegevusele siiski anda. Samuti võidakse rakendada kohanemisperioodi (kuni kolmeaastane juhendamisel praktikaperiood) või nõuda sobivustesti sooritamist.

Pädeva organi langetatud positiivne otsus tagab küll juurdepääsu ametikohale või kutsealasele tegevusele vastavas riigis, kuid ei taga töökohta – juurdepääsuõiguse saamisele järgneb traditsiooniline töö otsimise protsess, kus lõpliku otsuse isiku tööle võtmise kohta langetab tööandja.

Täpsema informatsiooni kutsealase tunnustamise taotlemise ning vajalike dokumentide kohta leiate siit.