Eesti ENIC/NARIC Keskuse tegevus

Eesti ENIC/NARIC Keskuse tegevus on reguleeritud Eesti Vabariigi õigusaktidega. Keskuse peamised ülesanded on:

 • välisriigi kõrgharidust tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide (akadeemilised kraadid, diplomid, tunnistused jt) hindamine
 • kvalifikatsioonidele vastavuse määramine Eesti haridussüsteemis ning tunnustamiseks ettepanekute tegemine
 • välisriigi haridussüsteemide ja kõrgkoolide kohta käiva informatsiooni andmine
 • Eesti haridussüsteemi kirjeldamine ja vastava informatsiooni edastamine välisriikidele
 • välisriigi õppeasutustele ja tööandjatele informatsiooni andmine Eesti haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni tunnustamise lihtsustamiseks

VÄLISRIIGI KVALIFIKATSIOONI HINDAMINE

Keskus hindab välisriigi kvalifikatsioone ja määrab vastavuse:

 • õpingute alustamiseks või jätkamiseks Eesti kõrgkoolides
 • töötamiseks reguleerimata kutse- ja ametialadel

KÕRGHARIDUSALASE TEABE ANDMINE

Keskusest saab teavet:

 • välisriigi haridussüsteemidest ja kõrgkoolide ning nende õppekavade tunnustamisest
  välisriigi akadeemiliste kraadide, diplomite ja teiste kvalifikatsioonide võrdlusest Eesti haridussüsteemi kvalifikatsioonidega
 • tunnustamist reguleerivatest rahvusvahelistest ja siseriiklikest õigusaktidest
 • Eesti haridussüsteemist ja kvalifikatsioonidest, sh varasemas süsteemis antud kvalifikatsioonide vastavusest
 • Eestis reguleeritud kutsealadest, pädevatest asutustest, kutsealase tunnustamise taotlemise korrast

Vaata lisaks:

Eesti ENIC/NARIC Keskuse tegevus (dokument pdf-formaadis)

Välisriigi diplomite hindamise kord Eesti ENIC/NARIC Keskuses (dokument pdf-formaadis)

National Action Plan For Recognition (dokument pdf-formaadis)