Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Erasmus+ kõrghariduse valdkonnas taotleti toetust ligi 4000 inimese õpirändeks

Erasmus+ õpirändeprojektide viimase taotlusvooru esialgsete tulemuste põhjal soovivad Eesti kõrgkoolid lähetada õpirändesse ligikaudu 4000 inimest, mis on kolmandiku võrra rohkem kui eelmises taotlusvoorus.

Need tulemused on kinnitus suurepärasele tööle, mis on tehtud üliõpilaste ja töötajate õpirände võimaluste tutvustamisel kõrgkoolide sees, aga ka laiemalt Eestis.

Taotletud õpirännetest on 60% Euroopa-sisesed ning 40% on üleilmsed. Kõrghariduses on üleilmne õpiränne tublisti kasvatanud õpirände atraktiivsust, kuid paraku ületab taotletud 11 projekti eelarve kolm korda sellele tegelikke eelarvelisi vahendeid.

Konkurents on päris tihe, näiteks eelmises taotlusvoorus said toetuse ligikaudu 40% taotletud üleilmsetest õpirännetest. Seevastu Euroopa-sisese õpirände eelarveline kasv lubab loota, et valdav osa taotlustest saavad toetuse.

Erasmus+ toetab 2019. aastal Eesti kõrghariduse õpirännet ligikaudu 8,5 miljoni euroga.

Toetusesaajad selguvad aprilli ja maikuus.

Viimased uudised