Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Erasmus+ tulevikku kujundati EL eesistumise ajal Eestis

 
Oktoobri esimesel ja teisel nädalal toimusid Tallinnas Erasmus+ programmi tippkohtumised nii haridusvaldkonnas kui ka noortevaldkonnas, kus arutati Erasmus+ programmi tulevikku pärast 2014-2020 perioodi lõppemist.
 
Erasmus+ hariduse valdkonna juhid kohtusid 1.-3. oktoobril ning peamiselt olid arutluse all programmis osalevate riikide seisukohad kujundamaks uut programmi aastateks 2021-2027, potentsiaalsed Erasmus+ tulemused aastaks 2027 ning Erasmus+ programmi unikaalsus Euroopas. Lisaks esines ettekandega Erasmus+ programmi arengute teemadel Barbara Nolan Euroopa Komisjonist.
 
Erasmus+ noortevaldkonna juhid aga kohtusid 10.-12. oktoobril, kus tutvustati Erasmus+ Euroopa Noored elluviimist ning programmi uuringute ja E+ vahehindamise tulemusi programmiriikides ja Euroopa Liidu tasandil, arutleti E+ noortevaldkonna uuringute võrgustiku RAY esindaja Andreas Karsteni esitatud uuringu tulemuste teemal, ning räägiti ka 2018. aastast algava uue noorteprogrammi Euroopa Solidaarsuskorpus läbirääkimiste hetkeseisust ja agentuuride valmisolekut uueks programmiks. Noortevaldkonna kohtumisel esines Euroopa Komisjoni esindaja Robert France, kes tutvustas läbirääkimiste protsessi, olulisemaid dilemmasid ning selgitas Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi menetlusdetaile ja ootusi programmi rakendajatele ehk riiklikele büroodele.
 
“Erasmus+ juhtide üleeuroopaliste tippkohtumiste eesmärk oli kujundada noortevaldkonna ja haridusvaldkonna positsioon Euroopa Liidu sihtgruppidele suunatud programmide osas,” kommenteeris Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere. “Programm on hetkel täpselt poole peal ning praegu on Euroopa Komisjonil viimane aeg, et ette valmistada perioodi 2021-2027. Uus programm peab olema valmis 2018. aasta oktoobri alguseks.”
 
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker on öelnud Erasmus+ programmi kohta järgnevalt: “Iga euro, mille me investeerime Erasmus+ programmi, on investeering tulevikku – noorte inimeste ning Euroopa idee tulevikku. Ma ei kujuta ette väärtuslikumat investeeringut kui investeeringut homsetesse liidritesse. Kui me 2017. aastal tähistame fakti, et juba üheksa miljonit inimest on programmis osalenud, siis kindlustagem see, et oleme üheksa korda ambitsioonikamad rasmus+ programmi tuleviku osas.”
 
2017_Erasmusplus_October2017

1.-3. oktoobril kohtusid Erasmus+ direktorid haridusvaldkonnas. Foto: Sihtasutus Archimedes

Noored_oktoober_2017

10.-12. oktoobrini kohtusid Erasmus+ noortevaldkonna juhid. Foto: SA Archimedes noorteagentuur

Oktoober_noored_2017

Erasmus+ noortevaldkonna kohtumine Tallinnas. Foto: SA Archimedes noorteagentuur

 
Kokku osales haridusvaldkonna tippkohtumisel 65 agentuuri juhti ning programmide koordinaatorit 34 riigist ning noortevaldkonna tippkohtumisel 60 juhti ja koordinaatorid 35 riigist. Eesti tippkohtumisi koordineerisid Sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere, Archimedese hariduse rahvusvahelistumise agentuuri juhataja Anne Hütt ning Archimedese noorteagentuuri juhataja Reet Kost.
 
Erasmus+ programmi nii haridus- kui noortevaldkonnas viib vahemikus 2014-2020 ellu sihtasutus Archimedes. Seitsme aasta jooksul toetab Erasmus+ 14,7 miljardi euroga Euroopa haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonna tugevdamist. Ka vanade Euroopa Liidu koostööprogrammide „Euroopa elukestva õppe programm“ ning „Euroopa Noored“ riiklikuks bürooks aastatel 2007-2013 Eestis oli Sihtasutus Archimedes.
 
Lisainfo:
 
Rait Toompere
Sihtasutus Archimedes
juhatuse esimees
e-post: rait.toompere@archimedes.ee
 
Reet Kost
Sihtasutus Archimedes
Noorteagentuuri juhataja
e-post: reet.kost@archimedes.ee
Viimased uudised