Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Erasmus+ üleilmse õpirände võimalus on osutunud ülipopulaarseks

Lisaks tavalisele Euroopa sisesele õpirändele on 2015. aastast alates võimalus Erasmus+ raames toetada üliõpilaste ja kõrgkooli töötajate õpirännet Euroopa partnerriikides üle maailma. See on nüüdseks kujunenud Erasmus+ programmi kõige tihedama konkurentsiga õpirändeks.

Erasmus+ programmi kuuendal tegevusaastal taotlesid 11 Eesti kõrgkooli toetust 1 557 inimese üleilmseks õpirändeks. Üleilmsed koostöövõimalused on tublisti kasvatanud kõrghariduse õpirände atraktiivsust.

Eesti kõrgkoolide 11 projekti poolt taotletud eelarve ületas rohkem kui kolm korda selle meetme tegelikke eelarvelisi vahendeid ning taotletud õpirännetest (1 557) said toetuse kolmandik – 481 õpirännet. Taotleti 4,87 miljonit eurot, aga toetusteks eraldati 1,41 miljonit eurot. Eesti Erasmus+ 12,5 miljoni euro suurusest õpirände eelarvest moodustab üleilmne õpiränne 11%.

Toetuse saanud 10 kõrgkooli õpirändeprojekti õpiränduritest moodustavad 75% töötajad ja 25% üliõpilased. Töötajatest 291 läheb partnerkooli õpetama ja 69 osaleb koolitusel ning üliõpilastest 97 läheb partnerkooli õppima ja 24 praktikale. Üliõpilastest tuleb 67 Eestisse ja 54 läheb Eestist mõnda partnerriiki. Kokku on Eestist välja minemas 236 inimest ja Eestisse on sisse tulemas 245 inimest.

Projektides kavandatakse koostööd 45 partnerriigiga.

Toetuse saanud õpirännete arvu põhjal on kõige aktiivsemad koostööpartnerid Venemaa (46), Albaania (36), Iisraeli (36), Kosovo (35) ja Hiina (33) kõrgkoolid. Võrreldes eelmise aastaga on see mõnevõrra muutunud, eelmisel aastal olid Venemaa kõrval Ukraina, Gruusia, USA ning Jaapan.

Alates 2019. aastast saab üleilmse õpirändeprojekti kestuseks olla 24 või 36 kuud (varasemalt 16 või 26 kuud) ning pikem ajaraamistik annab kõrgkoolidele rohkem paindlikkust ja parema võimaluse kasutada kogu toetus eesmärgipäraselt. Jätkuvalt saavad kõrgkoolid paindlikult muuta õpirännete tüüpi 100% ulatuses ja tegevuste suunda (sisse/välja) 40% ulatuses. Kuna Erasmus+ programmiriikidega on liitunud Serbia, siis alates 2019. aastast rahastatakse Serbia õpirändeid vaid Euroopa-sisese õpirände eelarvest.           

2019 .aastal rahastati Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School’i, Sisekaitseakadeemiat, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tervishoiukõrgkooli, Tartu Ülikooli ning uustulnukana Kõrgema Kunstikooli Pallas üleilmse õpirände projekte.

Viimased uudised