Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Erasmus+ üliõpilaste õpiränded ja Covid-19: olukorrast meil ja mujal

Koroonaviiruse laialdane levik üle maailma on avaldanud laastavat mõju ühiskonna kõikidele aspektidele, jätmata mõistagi puudutamata ka rahvusvahelisi õpirändeid. Kuigi on hea meel tõdeda, et suurem osa õpirändureid jätkab oma õpingutega, on mitmeid õpirändeid siiski tühistatud, edasi lükatud või lihtsalt katkestatud.

Erasmus Student Network (ESN) viis 19.-30. märtsil läbi uuringu koroonaviiruse mõjust õpirändele ligi 22 000 üliõpilase seas, kes olid parasjagu 90 erinevas riigis Erasmus+ vahetusõpingutel või välispraktikat sooritamas. Kõige rohkem vastanuid (3978) asus Hispaanias, üle 2000 üliõpilase olid Portugalis, Saksamaal ja Itaalias. Eestis õppivatest vahetustudengitest vastas 94 (võrdluseks: Lätist 92 ja Leedust 213).

Positiivse noodina jäi kõlama, et peaaegu 2/3 õpirändeid (14 183 vastajal) siiski jätkus ja vaid veerandijagu tühistati. Paljud üliõpilased lahkusid siiski sihtriigist kodumaale – see tendents hakkas märgatavalt suurenema pandeemia laienedes. 3, 6% üliõpilastest vastas, et nad jäid oma sihtriiki „lõksu“ ja 7,8% ei jõudnud õpirände tegevustega õieti alustadagi.

Foto: Ashim D’Silva via Unsplash

Suurimate probleemidena toodi esile koju jõudmist takistava transpordi puudumine, probleemid majutusega sihtriigis ning esmatarbekaupade kättesaadavus. Paraku on suur hulk Itaalia ja erinevate Aasia riikide tudengeid peale viiruse puhkemist kokku puutunud ka rassilise diskrimineerimisega  – neid on saatnud kõõrdpilgud, eemale hoidumine ja isegi desovahendi pritsimine nende kui võimalike koroonaviiruse kandjate suunas.  Peaaegu 2/3 ei olnud ka kursis, mis saab tagasipöördumise korral neile õpirändeks määratud stipendiumist. Paljud olid mures juba tehtud kulutuste pärast, nagu üürimaksed ja ühistranspordi piletid, mille kulude tagasi saamine on väga raske või suisa võimatu.

„Üks tähtsmaid põhjuseid Erasmusega õppima minekuks oli leida sõpru üle maailma ja nendega suhelda. Ma ei saa seda nüüd teha, sest oleme isoleeritud. Olen väga pettunud ja tunnen masendust.“

(Küsitlusele vastaja „Erasmuse kogemuse“ puudumisest.)

Positiivsema poole pealt saab välja tuua, et ligi kolmveerand õpingute katkestajatest saavad edaspidi tuge oma kodukõrgkoolist vajaliku akadeemilise programmi läbimisel.

Ka meie hariduse rahvusvahelistumise agentuuri rahvusvaheliste kõrgharidusprogrammide büroo viis sellel nädalal Eesti kõrgkoolide seas läbi küsitluse Covid-19 mõjust käimasolevatele õpirändeprojektidele. Välja on toodud indikatiivsed numbrid. Selgus samuti, et suurem osa Eestist välja läinud õpirändureid otsustas siiski jääda sihtriiki ja jätkata seal kas e-õppel või võimalusel tavapäraselt õppides (282 üliõpilast). Ligikaudu sadakond (109) pöördus tagasi koduriiki  ja jätkab nüüd õpinguid e-õppe vormis. Katkestanud on vaid väike osa õpirändureid (41).

Sissetulevad üliõpilased toimetasid üsna sarnaselt: 369 jäid Eestisse ja jätkavad e-vahendite kaudu õppimist, 248 naases koduriiki ja jätkab seal e-õppe vormis ning 57 katkestas.

Õppejõudude ja töötajate õpirändeid on kriis mõjutanud peamiselt selliselt, et plaanitud tegevused on tulnud edasi lükata või sootuks tühistada.

Järgmise õppeaasta suureks murekohaks on võimalik õpirändurite arvu kahanemine ja üleüldine ebaselge olukord, mis on tingitud pandeemia võimalikust edasisest kulust, eriolukorrast välja tulemise strateegiatest riigiti ja ka lennuühenduse taastamisest. Osad partnerkõrgkoolid on  juba teatanud, et nad ei võta üldse järgmisel semestril vahetustudengeid vastu.  Mitmed tudengid, kelle semester jäi poolikuks, sooviks tulevikus siiski jätkata oma vahetusõpinguid või välispraktikat!

Tutvu ESN uuringu täistekstiga: https://esn.org/sites/default/files/news/student_exchanges_in_times_of_crisis_-_esn_research_report_april_2020.pdf.

Graafikud ja kokkuvõte ESN kodulehel: https://esn.org/covidimpact-report

Rohkem infot Eestis läbi viidud küsitluse kohta: 

Annela Hendrikson
Hariduse rahvusvahelistumise agentuuri rahvusvaheliste kõrgharidusprogrammide büroo juhataja
SA Archimedes
annela.hendrikson@archimedes.ee

 

Viimased uudised