Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Erialastipendiumi makstakse uuest õppeaastast 86 õppekava tudengitele

Eelmisel nädalal kinnitas haridus- ja teadusminister oma käskkirjaga õppekavad, millel õppivatele tudengitele makstakse erialastipendiumi. Stipendiumiga seotud tegevusi koordineerib sihtasutus Archimedes ja selle suurus on 160 eurot, mida makstakse kaks korda õppeaastas viieks õppekuuks. Stipendiumi eesmärk on motiveerida õppima ja populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes nutika spetsialiseerumisega seotud valdkondades.

Varasema 51 õppekava asemel on võimalik erialastipendiumi saada nüüd 86 õppekaval õppivatel tudengitel. Enamus stipendiumifondist läheb Tallinna Tehnikaülikooli, kus toetusi saavad 47 eri õppekava tudengid. Lisaks toetatakse 20 Tartu Ülikooli, 8 Eesti Maaülikooli, 5 Tallinna Ülikooli, 3 IT Kolledži, 2 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning 1 Tallinna Tehnikakõrgkooli õppekava tudengeid.

“Erialastipendiumi määramise ja maksmise täpsemad tingimused ning korra kehtestab kõrgkool,” kommenteeris stipendiumi taotlemise protsessi Kadrin Kergand sihtasutusest Archimedes. “Stipendiumisaajate määramisel lähtutakse üliõpilaste paremusjärjestusest õppeedukuse või teiste õpinguid iseloomustavate näitajate alusel. Lisaks stipendiumiga seotud tingimustele korraldab kõrgkool ise ka taotlusprotsessi ja väljamaksed oma õppekavade tudengitele. ”

Erialastipendiumiga õppekavad valis välja Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Arengufondi ja ettevõtjatega. Stipendiumi tegevusi koordineerib Sihtasutus Archimedes ja seda rahastab programmi Primus raames Euroopa Sotsiaalfond.

Lisaviited:
Programmi Primus erialastipendiumi kodulehekülg
Ministri käskkiri koos õppekavade loeteluga

Lisainfo:
Kadrin Kergand
Sihtasutus Archimedes
kadrin.kergand@archimedes.ee

Teate edastas:
Eero Loonurm
Sihtasutus Archimedes
Kommunikatsiooniosakond
Eero.Loonurm@archimedes.ee
6979225

Viimased uudised