Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Erivajadusega õppijad saavad taotleda stipendiumi

Erivajadusega õppijatel on ESFi programmist Primus võimalik taotleda stipendiumi kõrgkooliõpingutega seotud tugiteenuste eest tasumiseks.

Tugiteenuste eesmärk on toetada erivajadusega õppijate iseseisvat toimetulekut ja võrdseid võimalusi hariduse omandamisel, vähendades erivajadusest tingitud takistusi.

Programmi elluviija on koostanud erivajadustega õppijatele tugiteenuste osutamise juhendi, mis on kättesaadav siit.

Stipendiumitaotlus tuleb esitada kõrgkoolile.

2010. aasta kevadsemestri stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 15. detsember.

Kes saavad taotleda?

Stipendiumi saavad taotleda Primuse partnerkõrgkoolide erivajadusega õppijad (sh osalise koormusega või eksternina õppivad üliõpilased). Stipendiumi suurus sõltub õppekoormusest ja õppevormist.

Stipendiumi mahu ja piirmäärade kohta vaata eespool märgitud juhendi punkte II.4 ja II.5.

Milleks saab stipendiumi kasutada?

Stipendiumi saab kasutada ühekordsete ja perioodiliste tugiteenuste eest tasumiseks. Toetatavad teenused on:

  • viipekeele tõlk
  • transport (sh sotsiaaltransport, invatakso)
  • isiklik abistaja
  • IKT-lahendused (nt õppeteksti helindamine, digitaliseerimine)
  • õppematerjali paljundamine
  • jm põhjendatud teenused või kulud

Stipendiumi taotleja peab taotluses kirjeldama teenuse vajadust ja prognoositavat mahtu ning lisama taotlusele erivajadust tõendavad dokumendid (puudetõend, eriarsti või -spetsialisti tõend)

Kuidas taotleda?

Stipendiumitaotluse täitmisel saab nõu oma kõrgkooli erivajaduste kontaktisikult.

Täidetud taotlusvorm koos nõutavate lisadokumentidega tuleb esitada oma kõrgkooli erivajaduste kontaktisikule.
Kõrgkooli komisjon vaatab taotlused läbi, annab neile hinnangu ning edastab need Primuse büroole.

Primuse stipendiumikomisjon teavitab taotlejat ja kõrgkooli langetatud otsusest kuu aja jooksul alates taotluse saamise kuupäevast.

Olulised dokumendid
Programmi Primus erivajadusega õppija stipendiumi taotlus
Programmi Primus erivajadusega õppijatele tugiteenuste osutamise kord

Lisainfo Primuse 6. tegevuse koordinaatorilt Inga Kukelt, inga.kukk@archimedes.ee, tel 7300 808.

Viimased uudised