Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Erivajadusega õppijate stipendiumitaotlused kevadsemestril

Programm Primus ootab erivajadusega õppijate stipendiumitaotlusi 2011/2012. õppeaasta kevadsemestriks 15. veebuarini 2012.

Erivajadusega üliõpilasel on võimalik taotleda stipendiumi erivajadusest tingitud ning õpingutega seotud lisakulude katteks igakuise stipendiumi või ühekordse toetusena.
Selles taotlusvoorus saab stipendiumi taotleda kevadsemestriks (5 kuuks, veebuar-juuni 2012).

Primuse stipendiumi saavad taotleda Primuse partnerkõrgkoolide üliõpilased. Vt partnerkoolide loetelu.

Rohkem infot erivajadusega tudengite stipendiumide taotlemise kohta leiab Primuse kodulehelt.

Lisainfo: Inga Kukk (inga.kukk@archimedes.ee), Anu Lepik (anu.lepik@archimedes.ee) või kõrgkoolide erivajadusega üliõpilaste kontaktisikud.

Viimased uudised