Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Esimesed TeaMe toetusesaajad selgunud!

Selgusid TeaMe programmi tegevuse 1.2 “Teadusajakirjanduse arendamine Eestis tervikuna” raames toetatavate väliskoolituste toetuste saajad. Kokku taotleti 1. voorus toetust 150 257 krooni.

TeaMe programmi tegevuse 1.2 “Teadusajakirjanduse arendamine Eestis tervikuna” raames toetatavate väliskoolituste toetuse taotlemise 1. vooru tähtaeg oli 1. mai 2010.a.

5. mail 2010.a. kogunenud Otsustuskomisjon koosseisus Indrek Rohtmets (MTÜ Loodusajakiri, Eesti Teadusajakirjanike Selts), Kärt Jänes-Kapp (Horisont, Eesti teadusajakirjanike Selts), Kaido Reivelt (TÜ), Kairi Järv (SA Archimedes) ja Elis Vengerfeldt (ERR) hindas kokku seitsmelt taotlejalt laekunud kümne avalduse vastavust taotlemise tingimustes toodud nõuetele ning otsustas rahuldada taotlused järgnevalt:

Esitaja Asutus Koolituse nimetus Otsustuskomisjoni otsus
Sigrid Sõerunurk ESOF 2010, Itaalia Taotlus rahuldatud
Kristjan Kaljund ERR Teaduskommunikatsiooni konverents, London Taotlus rahuldatud
Kristjan Kaljund ERR ESOF 2010, Itaalia Taotlus rahuldatud
Sven Paulus ERR ESOF 2010, Itaalia Taotlus rahuldatud
Piret Eero ERR Teaduskommunikatsiooni konverents, London Taotlus rahuldatud
Priit Ennet ERR Nobel, Saksamaa Taotlus rahuldatud
Priit Ennet ERR ESOF 2010, Itaalia Taotlus rahuldatud
Priit Ennet ERR Nobel, Saksamaa, ESOF 2010, Itaalia Taotlus mitterahuldatud, kuna esitas 3 taotlust, millest 2 esimest katavad kolmanda taotluse üritused
Kadri Kirst ESOF 2010, Itaalia Taotlus rahuldatud
Krõõt Nõges TTÜ Teaduskommunikatsiooni konverents, Itaalia Taotlus rahuldatud

Otsustuskomisjoni kommentaarid:

Kõik taotlejad vastavad taotlemise korras esitatud tingimustele, omavad nõutud kogemust ning varasemat kokkupuudet teadusmeediaga. Kuna kõik taotlejad ning soovitud lähetuste sihtkohad ja üritused on võrdse tasemega, otsustati rahuldada kõik taotlused. ESOF 2010-le mitme inimese lähetamine on põhjendatud vajadusega osaleda erinevates programmi sessioonides. Samas soovib Otsustuskomisjon järgmise vooru väljakuulutamisel enam rõhutada isiklike koolitusvõimaluste otsimist ja neid taotlusi eelisjärjekorras rahuldada. Samuti soovitati lähetuste eesmärk senisest veelgi põhjalikumalt lahti kirjutada. Lisaks leiti, et sarnaselt käesolevale taotlusvoorule on vajalik ka teadlastele analoogse sisuga lähetumise võimaluste loomine.

Kokku taotleti 1. voorus toetust 150 257 krooni.

TeaMe programmi tegevuse 1.2 “Teadusajakirjanduse arendamine Eestis tervikuna” raames toetatavate väliskoolituste toetuse taotlemise 2. vooru tähtaeg on 1. oktoober 2010. a.

Lisainfo:
Elis Vengerfeldt
ERR-i TeaMe projektijuht
elis.vengerfeldt@err.ee

Viimased uudised