Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Essee- ja fotokonkursi „Erasmuse erinevad värvid“ võitjad on selgunud!

13. märtsil 2014 kuulutas SA Archimedes koostöös Erasmus Student Network (ESN) Eesti haruga välja Erasmuse essee- ja fotokonkursi teemal „Erasmus erinevad värvid“. 5. maiks laekus kokku 20 esseed/praktikalugu ja 85 fotot.

Konkursile laekunud esseesid hindas kuue- ja fotosid kümneliikmeline žürii, mis koosnes nii Euroopa elukestva õppe programmi menetlemise kui ka erinevate üliõpilasorganisatsioonide töö korraldamisega seotud isikutest.
Oma kategoorias parima koha saavutanutele väljastatakse rahalised auhinnad, märkimist leidnud töödele on auhinnad meenete näol. Konkursi auhinnafond kokku on ligi 450 eurot.

Parim essee (rahaline auhind – 150 EUR):

• Ene Sepp (Tallinna Ülikooli üliõpilane, kes õppis Erasmuse programmi raames 2014. aasta kevadsemestril Fachhochschule Vorarlbergis, Austrias);
• Helena Hanso (Tartu Ülikooli üliõpilane, kes õppis Erasmuse programmi vahendusel 2014. aasta kevadsemestri Universidad de Salamancas, Hispaanias).

Äramärkimist leidnud esseed (auhinnaks meened):

• Kelly Toode (Eesti Kunstiakadeemia üliõpilane, kes õppis Erasmuse programmi raames 2014. aasta kevadsemestril The University of Edinburgh´s (Edinburgh Collage of Art´s), Ṥotimaal);
• Zuzanna Sadowy-Sadowska (Warsaw School of Economics (Poola) üliõpilane, kes õppis Erasmuse programmi raames 2013. aasta sügissemestril Tallinna Tehnikaülikooils, Eestis).

Parim foto (rahaline auhind – 65 EUR):

Robert Nutt (Tartu Ülikooli üliõpilane, kes õppis Erasmuse programmi raames 2013. aasta sügissemestril Marmara Üniversitesi`s, Türgis).

Äramärkimist leidnud fotod: (auhinnaks meened):

Malle Raet (Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilane, kes õppis Erasmuse programmi vahendusel 2013. aasta sügissemestril Universidat Politecnica de Valencia´s, Hispaanias);


Hanna-Liina Roosileht (Tartu Ülikooli üliõpilane, kes õppis Erasmuse programmi vahendusel 2013/2014. õppeaastal Charles University in Prague´s, Tšehhi Vabariigis).

SA Archimedes ja ESN Estonia tänavad kõiki osalejaid, kes jagasid oma Erasmuse programmi kogemust sõnas ja pildis!
Valik konkursile laekunud töid avaldatakse osaliselt ka Hariduskoostöö keskuse ja ESN Estonia kodulehtedel.
Eriline tänu ka programmis osalevate kõrgkoolide Erasmuse koordinaatoritele, kes aitasid sõnumi konkursi toimumisest üliõpilasteni viia ning žürii liikmetele.

Teate koostas:
Karol Sepik
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

Viimased uudised